Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz hitne medicine Marine Vrbančić, dr. med.

VIŠE IZ RUBRIKE

Specijalizacija

Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije odobrene su dvije specijalizacije doktora medicine iz hitne medicine, završena je specijalizacija dr. Marine Vrbančić

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014. - 2020., Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije odobrene su dvije specijalizacije doktora medicine iz hitne medicine.

Kako bi se osigurala kvalitetna hitna medicinska pomoć nužno je i ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine kako bi se potrebitima ista mogla pružiti na adekvatan i kvalitetan način, a samim projektom poboljšati će se pristup zdravstvenoj zaštiti i osigurati će se veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Prijavitelj projekta Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi projekt "Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine" UP.02.2.1.02.0061 s ciljem poboljšanja pristupa uslugama zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama hitne medicine na području Karlovačke županije kroz specijalističko usavršavanje jedne liječnice medicine, Marina Vrbančić, dr.med.. Specijalističko usavršavanje dr. Marine Vrbančić je završeno.

Razdoblje provedbe projekta "Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine" UP.02.2.1.02.0061. je od 6. rujna 2018. do 31. prosinca 2023. te će se njegovom provedbom utjecati na osnaživanje mreže primarne zdravstvene zaštite i smanjenju broja lokacija s manjkom liječnika u Karlovačkoj županiji.

Bespovratna sredstva iz fondova EU za projekt "Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine" UP.02.2.1.02.0061 u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije (100%) u iznose 1.217.517,86 HRK (161.592,39 EUR).

Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" pokrenut je zbog poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima osiguranjem dovoljnog broja specijalista kako bi se postupno smanjilo upućivanje pacijenata u bolnice te osigurala veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.