Prvi Karlovački

Skromnije nego prethodnih godina obilježen Međunarodni dan bijelog štapa

Autor: Miloš Milovanović

15.10.2020

Županija

Za otprilike 250 slabovidnih i slijepih osoba u Karlovačkoj županiji problemi su u Zakonu o inkluzivnom dodatku i Izmjenama i dopunama  Zakona o socijalnoj skrbi

Međunarodni dan bijelog štapa, 15. listopada, danas je obilježila i Udruga slijepih Karlovačke županije. Zbog pandemije koronavirusa ove godine sve je bilo puno skromnije nego prethodnih godina kada su Udrugu posjećivali predstavnici gradskih i županijskih institucija te samo članstvo.  Međunarodni dan bijelog štapa u Hrvatskoj  se počeo obilježavati 1997. godine.

Unatoč pandemiji covida, svi glavni projekti koje Udruga provodi su i dalje u tijeku. Ove godine smo počeli i s provedbom dvogodišnjeg  EU projekta „Uz pratnju za sigurnije danas“. Zahvaljujući upravo tom projektu iz neizravnih troškova preuredili smo naše prostorije. Problemi za nas su već dugi niz godina Zakon o inkluzivnom dodatku i Izmjene i dopune  Zakon o socijalnoj skrbi. Inkluzivni dodatak su ustvari sredstva kojim bi se pokrivali troškovi koji proizlaze iz samog iz samog invaliditeta, s time da Savez već sada pokušava izboriti to pravo već 20 godina. Svake godine postoje obećanja od Vlade, no nažalost na tome sve i ostane. Što se tiče Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi koji je pripreman za početak ove godine i na sreću nije ušao u proceduru donošenja zbog epidemiološke situacije, formulirane su odredbe na štetu osoba s oštećenjima vida. Naime,  slijepe osobe su izuzete kao iznimka da ne podliježu prihodovnom odnosno imovinskom cenzusu za ostvarivanje predmetnog prava te se to ne bi smjelo dopustiti, rekao nam je predsjednik Udruge Denis Velimirović.

Grad Karlovac pomaže Udrugu i ušli su u program institucionalne podrške sa 32 tisuće kuna. Glavni izvor financiranja je resorno ministarstvo, a što se tiče malih edukacijskih i rehabilitacijskih projekata tu im putem natječaja za udruge, pomažu gradske tvrtke.

Svakodnevni su problemi slijepih gotovo nezamislivi onima koji vide. Zbog rupa na cesti, različitih zapreka, prepunih tržnica, neprilagođenih prilaza državnim institucijama i ostalih zapreka kretanju i snalaženju, slijepe osobe trebaju stalnu pratnju osoba koje vide.

Situacija kod pristupa institucijama i u proteklih godinu dana je više-manje nepromijenjena. Pojedine institucije imaju liniju vodilju, tako da u pravilu slijepa osoba koja se samostalno kreće, može doći do lokacije, ali bez videće pratnje to je malo teže za napraviti, ističe Velimirović.

Udruga slijepih trenutno broji 113 članova sa cijelog područja županije, no pretpostavka je da  ih ima oko 250 budući da postoji još uvijek veliki broj što slijepih, što slabovidnih osoba koje nisu uključene u Udrugu. Predsjednik Udruge osvrnuo se i na situaciju vezanu uz dolaske i prijevoz slijepih i slabovidnih osoba iz udaljenijih dijelova županije u Karlovac.

Imam tu sreću da živim blizu Karlovca i s javnim prijevozom mogu doći do svoje Udruge, ali na žalost to nije moguće svim članovima. No, imamo službeno vozilo i tri videće pratnje tako da uspijemo koliko – toliko pokriti sve potrebe naših članova.

Ustvrdio je i da nema nekih većih pomaka vezano uz zapošljavanje slijepih i slabovidnih osoba.

Zahvaljujući Udruzi i Izvršnom odboru zaposlen sam na mjestu voditelja  projekta „Uz pratnju za sigurnije danas“. To je velika stvar za mene, a i sama Udruga mi je od 2011. godine neizmjerno pomogla i još uvijek mi pomaže. Što se tiče ostalih, naše članstvo je većinom u mirovini, a poslovi koje su slijepe i slabovidne osobe obavljale na telefonskim centralama postupno su se „ugasili“ i nema nekih većih prilika za zapošljavanje.

Uz obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa, Udruga slijepih Karlovačke županije je predstavila 15. izdanje vlastitog časopisa ”Život slijepih”. Kao i prethodnih godina osmišljen je kao presjek svih događanja u Udruzi, kako projektnih, rekreacijsko edukacijskih tako i sportskih.