Prvi Karlovački

Savjetovanje s javnošću o izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije

Autor: Sunčica Laić

27.01.2022

Karlovac

Od danas je otvoreno savjetovanje s javnošću o Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije.

Projektom se planira implementacija suvremene nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak Karlovca. Planirano je da se projekt sufinancira bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Cilj projekta je omogućiti jednoliku razvijenost i dostupnost elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža na cijelom području grada Karlovca, što obuhvaća sva naselja i stanovnike i u manjim ruralnim dijelovima, te pruža priliku za ostvarenje ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvoja na cijelom području grada Karlovca, ali i smanjenje svih oblika razlika koje se u tom smislu pojavljuju na lokalnoj razini.

Projektom se planira osigurati izgradnja širokopojasne mreže koja će podržavati za kućanstva brzine od najmanje 100 Mbit/s u smjeru korisnika, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s, dok se za javne korisnike mreže trebaju podržavati brzine od najmanje 1 Gbit/s simetrično.

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 koja je započela 2020. dodatno je pokazala značaj koji kvalitetna elektronička komunikacijska infrastruktura ima za održivo funkcioniranje društva, gospodarstva i javnih sustava uslijed pandemijske krize.

Uz to, potresi koji su tijekom 2020. izazvali materijalne štete i u području obuhvata projekta, također ukazuju na kritičnu ulogu koju elektronička komunikacijska infrastruktura ima u uvjetima prirodnih nepogoda.

Strategija Pametnog grada, ali i izazovi koji su se postavili pred nas posljednjih godina dodatni su poticaj gradskoj upravi Grada Karlovca da velikim koracima napreduje u smjeru digitalnog, pametnog i zelenog grada u kojem će svi građani imati jednake startne pozicije za rast i razvoj kao i potencijalni investitori.

Pozivamo sve zainteresirane strane da se u savjetovanje s javnošću uključe do 28. veljače 2022. https://bit.ly/3IJKFx8.