Prvi Karlovački

Sanacija kolničke konstrukcije sutra će usporiti promet u Maloj Švarči

Autor: Anamarija Radočaj

25.11.2020

Karlovac

Sanacija kolničke konstrukcije sutra će usporiti promet u Maloj Švarči.

Od 8 do 12 sati Ceste Karlovac sanirat će cestu kod box barijera pa će se promet odvijati naizmjeničnom regulacijom.