Donacija Rotary kluba Karlovac-Dubovac

Sadnice za Terapijski park "Nikola Šebetić" Opće bolnice Karlovac

VIŠE IZ RUBRIKE

    Inicijativom Rotary cluba Karlovac-Dubovac kroz suradnju sa djelatnicima Opće bolnice Karlovac, na prostoru budućeg terapijskog parka zasađeno je 45 novih sadnica stabala i ukrasnog grmlja. Akcija se odvijala u sklopu Dana kolektivne sadnje drveća na prostoru cijele Hrvatske pod nazivom "Zasadi drvo ne budi panj" u vremenu od 25. do 27. listopada ove godine. Sadnice su u posebnoj proceduri nabavljene putem donacija, najviše Hrvatskih šuma. Kako bi se terapijski park popunio sadnicama, klub je 11. listopada ove godine u prostoru Hrvatske gospodarske komore organizirao donacijska predavanja sa ciljem skupljanja sredstava za nabavu sadnica i materijala za sadnju. Skupljena su sredstva u iznosu od 7.200 kuna. Od Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom kupljeno je 35 sadnica, od kojih se posebno ističe sadnica klona Gupčeve lipe ( Tillia platyphylos ) uz koju je dobiven i certifikat o autentičnosti. Kupljene su još sadnice slijedećih vrsta drveća: Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, taxodium distichum, Quercus x warei, Acer palmatum, Caragana arborescens, fagus sylvatica i Ginkgo biloba. Manji dio sredstava potrošen je na kupnju supstrata za sadnju, drvenih stupova za učvršćivanje sadnica i žičanog pletiva za zaštitu od srna i zečeva. Predaju sadnica u ime Rotary cluba Karlovac-Dubovac obavio je Srećko Curman, na čemu mu se toplim riječima zahvalio ravnatelj bolnice primarijus dr. Ervin Jančić, koji je istaknuo da ovom sadnjom ukupno 80 novih sadnica terapijski park dobiva svoj zacrtani oblik, a ujedno da je to u samostalnoj Hrvatskoj prvi napravljeni park u Karlovcu. (b.o.)