Rotary klub Karlovac - Dubovac

Rotary klub Karlovac – Dubovac u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi akciju "Pokrenimo srce"

VIŠE IZ RUBRIKE

Prva u nizu edukacija

Akcija je namijenjena podizanju svijesti o važnosti vještine oživljavanja

Rotary klub Karlovac – Dubovac u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi akciju "Pokrenimo srce" namijenjenu podizanju svijesti o važnosti vještine oživljavanja "CPR" te upotrebe automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) u cilju spašavanja života kod zastoja rada srca.

Kroz tu akciju Rotary klub Karlovac - Dubovac kupit će automatski vanjski defibrilator (AVD) koji će se postaviti na vanjski zid Sportske dvorane na Rakovcu, dok će djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije iz Edukacijsko simulacijskog centra Karlovac (EduKaSim) provesti edukacije o upotrebi defibrilatora.

Danas su Miljenko Gvožđak i Zvonimir Banoža iz EduKaSim proveli prvu u nizu edukacija u sklopu Programa javno dostupne rane defibrilacije za članove Rotary kluba Karlovac - Dubovac, zaposlenike tvrtke Mladost, koja upravlja Sportskom dvoranom na Rakovcu te za članove Karlovačke sportske zajednice. Edukacija je održana u Edukacijsko simulacijskom centru na adresi Dr. V. Mačeka 48, Karlovac.