Prvi Karlovački

Roditelji oduševljeni projektom #IsključiNasilje

20.09.2019

Mozaik

Uspješno zaključen projekt prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom „#IsključiNasilje“ Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena"

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“, jučer je održala konferenciju za novinare u sklopu završetka provedbe projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom „#IsključiNasilje“. Udruga je projekt provodila u partnerstvu s Gradom Karlovcem, osnovnim školama Banija, Grabrik, Mahično i Draganić, a kojeg je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 90.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti provodile su se na području grada Karlovca i okolnih mjesta te Općine Draganić. Provedbom ovoga projekta postignut je cilj osvještavanja djece o elektroničkom nasilju kako bi se isto spriječilo, čime se olakšava stvaranje tolerantne, nenasilne i sigurne zajednice, paralelno potičući kulturu međusobnog poštovanja, povjerenja, tolerancije i uvažavanja.

– Roditelji su bili, blago rečeno, oduševljeni. Bilo im je drago da je nešto novo uvedeno u školu i bilo im iznad svega drago što su i oni i njihova djeca imala priliku sudjelovati u tako nečemu, a da je van redovne nastave, rekla je Petra Šegulić, djelatnica Udruge “Turbina promjena”.

U sklopu projekta održalo se pet ciklusa edukativnih radionica u osnovnim školama partnerima, pod nazivima „Što je Cyberbullying ?“, „Kako prepoznati Cyberbullying ?“, „Kako spriječiti Cyberbullying ?“, „Sigurnost djece na Internetu“ (radionica za roditelje i djelatnike škola partnera) i „Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta“, koje je provodila naša stručna suradnica Stella Šimunić.

Projekt je imao socijalno – ekonomski utjecaj na građane kroz širenje svijesti o problematici elektroničkog nasilja nad i među djecom, te se je kroz prezentaciju aktivnosti na projektu šira javnost dodatno informirala o problematici elektroničkog nasilja i na taj način senzibilizirala za taj problem a  potaknuvši se na aktivniji rad svih sudionika u društvu na smanjenju elektroničkog nasilja nad i među djecom. Također, izdan je i priručnik na temu elektroničkog nasilja nad i među djecom, koji je dostupan svim zainteresiranim građanima u e – obliku, na službenim web stranicama Udruge.

Kao predstavnica Grada Karlovca, koji je ujedno bio partner na projektu, konferenciji je prisustvovala voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb, Renata Kučan.