Prvi Karlovački

Revitalizacijom zdenaca do većih količina crpljene vode i energetske učinkovitosti

Autor: Branko Obradović

12.05.2022

Karlovac

Aktivnosti Vodovoda i kanalizacije

Crpljena količina vode usko je vezana uz razinu podzemnih voda i prihrane iz rijeke Korane. Za vrijeme  sušnog razdoblja, razine su manje, a u kišnom razdoblju veće, tj. povećava se kapacitet vodocrpilišta. Na našem području vlada dugotrajno sušno razdoblje, a ono pravo, ljetno tek nam predstoji.  Kako bi u tom razdoblju osigurali stabilnost i kontinuitet vodoopskrbe, tvrtka Vodovod i kanalizacija započela je proces revitalizacije zdenaca na karlovačkim vodocrpilištima, koristeći nove metode odnosno tehnologije. Tijekom ožujka i travnja uspješno je provedena revitalizacija tri zdenca na vodocrpilištu Gaza I, čime se dobilo dodatnih 30 litara vode u sekundi. Učinkovitost prvog bunara povećana je za 133 posto, drugog za 53 posto i trećeg za 36 posto. Glavni uređaj koji se koristi u revitalizaciji  je generator impulsa koji se spušta u prijemni dio zdenaca te  pomoću komprimiranog dušika stvara hidraulične udarne valove u milisekundama. Uslijed kontroliranih hidrauličkih ekspanzija komprimiranog dušika dolazi do promjene stanja vode, tlaka i brzine te pojave kavitacije, koja svojim djelovanjem odstranjuje naslage kamenca i ispire nataloženi pijesak i prah. Posljedica primjene ovakve tehnologije je poboljšan ulaz vode iz vodonosnika u zdenac i povećanje njegove izdašnosti. Vrijednost ovih radova je 180.000 kuna, a izvela ih je tvrtka T.D.I.90 d.o.o. iz Zagreba. Revitalizacijom bunara poboljšava se i energetska učinkovitost. Naime, dolazi do bržeg punjenja vodospremi, vodocrpilišta zbog toga mogu više “odmarati”, štedi se električna energija. Crpni agregati u ovim okolnostima rade optimalno, što znači da daju najveću količinu vode uz manju potrošnju električne energije.