Prvi Karlovački

Revitalizacija karlovačke Zvijezde nakon desetljeća stagnacije i devastacije napokon postaje stvarnost

Autor: Anamarija Radočaj

18.07.2019

Karlovac

Od arheoloških istraživanja do izmjene komunalne infrastrukture i uređenja Trga bana Jelačića, Oružane, gradnje hotela, hostela, kina i obnove brojnih okolnih zgrada…

O nužnosti revitalizacije karlovačke Zvijezde raspravlja se već dugi niz godina i zasigurno nema stanovnika Karlovca i turista koji umjesto ruševnih zgrada i pustoši bez događanja u toj zaštićenoj povijesno-kulturnoj cjelini ne bi volio vidjeti obnovljene zgrade i oživotvorene prostore Trga bana Jelačića, Radićeve ulice, Kineske četvrti koji vrve ljudima i događanjima. Nakon Domovinskog rata i odlaska vojske iz samog središta grada, ostao je pasivni vakuum koji je trpio udarce vremena unatoč svjesnosti i građana i struke o  njegovoj važnosti.

Ipak, u posljednje vrijeme svjedoci smo da dugo najavljivani projekti neće ostati samo slovo na papiru. Grad Karlovac i Karlovačka županija posljednjih godina pokazuju doista ozbiljnu želju i namjeru za što brže uređenje i obnovu te je stoga Grad donio nekoliko strateških dokumenata kao temelj cjelovitog pristupa revitalizaciji Zvijezde. Treba izdvojiti donošenje Izmjena i dopuna GUP-a, Urbanističkog plana uređenja Zvijezde, zatim onaj o Uređenju prometnih površina i projektiranju vodoopskrbe i kanalizacije unutar Zvijezde, kao i Plan upravljanja Zvijezdom u razdoblju od 2018. do 2028. godine. Plan upravljanja Zvijezdom donesen je u svibnju 2018. godine nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u sklopu projekta Star Voice kako bi se utvrdio način revitalizacije uz konkretne razvojne projekte i u njemu se mogu pronaći i svi relevantni podaci vezani uz Zvijezdu.

Budući da samom obnovom građevinskog fonda Zvijezda neće moći doživjeti gospodarski uspjeh, niti će to znatno utjecati na društvene tokove u njoj, u Gradskoj upravi odlučili su nastaviti s revitalizacijom u tri razine, preko fizičke koja podrazumijeva očuvanje i obnovu građevinskog fonda i prostora javne namjene, kao i unaprjeđenje kvalitete komunalne i prometne infrastrukture, do one gospodarske i društvene. Gospodarskom revitalizacijom namjeravaju se intenzivirati poduzetničke aktivnosti, razviti turističku atraktivnost i obogatiti ponudu, dok bi se društvenom revitalizacijom trebao zaustaviti i preokrenuti trend pada broja stanovnika.

Neslužbeni podaci pokazuju da u Zvijezdi živi tek oko 900 stanovnika

Prema smjernicama UNESCO-a očuvati duh mjesta moguće je jedino ako postoje stalni stanovnici tog mjesta kojih je u Zvijezdi prema popisu stanovništva iz 2011. godine 1.142 ili 2.4 posto stanovnika Karlovca, a prema neslužbenim procjenama ondje ima tek oko 900 stanovnika. S obzirom na to, trećina stanova u Zvijezdi je prazna. Trenutno se u povijesnoj jezgri nalaze 252 zgrade, od čega je 175 zgrada ili njih 77 posto u privatnom vlasništvu, 44 u javnom, dok je četiri posto objekata u crkvenom vlasništvu. Nadalje, u javnom vlasništvu sudjeluju Republika Hrvatska s 21 građevinom, Karlovačka županija s tri građevine i Grad Karlovac s njih 20. Odnos vlasništva, javnog s 49 posto i privatnog s 47 posto gotovo je ravnopravan i ukazuje na izuzetnu važnost rada na revitalizaciji i jednih i drugih subjekata. Ovaj omjer podložan je promjenama s obzirom na tekuće projekte i darovnice u vezi s njima. Što se tiče stanja zgrada, u dobrom stanju je njih 35 posto, u prihvatljivom 37 posto, u lošem 23 posto, dok se u ruševnom stanju nalazi pet posto zgrada.

Jedan od oblika obnove objekata je i sufinanciranje kao pozitivan primjer suradnje Gradske uprave i građana u sklopu kojeg je obnovljeno 50 objekata, a iduće godine u planu je obnova još 20. U Zvijezdi se četiri zgrade vode kao ruševine te niz objekata koji se prate kao ruševni objekti. Do sada je bilo gotovo nemoguće ukloniti ruševine bez suglasnosti vlasnika jer je postojao niz zakonskih prepreka. Uklanjanje opasnih dijelova koji mogu narušavati život i zdravlje ljudi nadležnost je komunalnih redara koji su izdali 30 rješenja i imali 65 intervencija. U suradnji s nadležnim institucijama radi se na rješavanju kompletnog uklanjanja ruševnih objekta u zaštićenoj povijesnoj cjelini. Nekoliko je takvih uklonjeno i na njihovom mjestu su ponovno sagrađeni novi u izvornim dimenzijama ili se pristupilo njihovoj rekonstrukciji što je dobar primjer za budućnost i nova ulaganja. To su stambena zgrada u Ulici Jurja Križanića 2,  Dom HDZ-a u Šimunićevoj 2 financiran stranačkim sredstvima. Otvorenje Doma namijenjenog svim generacijama, posebno mladima za koje će ondje biti pripremljeni i posebni sadržaji, očekuje se u prosincu, a najavljena je i organizacija raznih društvenih događanja. Tu je i objekt uz crkvu svetog Nikole u Klaićevoj 1, objekti u Haulikovoj ulici mješovite namjene. Spomenimo ovdje i objekt u Banjavčićevoj 26 koji je državno vlasništvo gdje dva stana koriste zaštićeni najmoprimci te se s Ministarstvom državne imovine traže zamjenski stanovi kako bi se mogli provesti radovi.

Arheološki radovi preduvjet su početka izvođenja jednog od najvećih zahvata u Zvijezdi

Izmjena komunalne infrastrukture vrijedna oko 73 milijuna kuna početna je točka revitalizacije Zvijezde i njen se početak očekuje u 2020. godini. Predviđena je izmjena vodoopskrbe, kanalizacije, elektronaponske mreže, sustava Gradske toplane, rekonstrukcija mreže gradskih ulica s izmjenom asfaltne površine i izvođenje dijela ulica u opločnicima. Bit će to i prilika da se stanovnici priključe na plinsku mrežu. Pojedine ulice tim će se zahvatom pretvoriti u pješačke zone, a različitom bojom opločnika dočarati će se nekadašnji sadržaji i dimenzije Zvijezde.

Svjedoci smo arheoloških radova propisanih od strane Ministarstva kulture kojima smo zavirili ispod kože povijesne tvrđave. Oni su se pokazali kao potreban preduvjet radova kako bi se izbjegla eventualna oštećenja podzemne baštine. Završene su dvije od tri faze istraživanja. Sondiranja su se provodila na tri lokacije. Temelji tzv. „Novih vrata“ s početkom mosta koji je služio kao ulaz u grad pronađeni su u Radićevoj ulici kod objekta Gradska straža. Nosači mosta preko Šanca osvanuli su na drugoj lokaciji kod ugostiteljskog objekta Džafer. Most je služio kao poveznica Zvijezde s revelinom koji je i danas djelomično vidljiv. Njegovi su nosači dobro sačuvani i uz originalne nacrte pružaju mogućnost rekonstrukcije i prezentacije. Treća lokacija je na potezu od Paviljona Katzler do prodavaonice Borovo gdje su pronađeni luk mosta i zid koji su najvjerojatnije dijelovi arhitekture povezani s tzv. „Riječkim vratima“. Brojni su građani izrazili želju da podzemni svjedoci prošlosti ostanu vidljivi, no kako saznajemo, u ovome trenutku to neće biti moguće jer su se radovi provodili u svrhu determiniranja pozicija nove komunalne infrastrukture, a ne arheologije. Nalazi se u skladu s pravilima struke evidentiraju, štite geotekstilom i vraćaju pod čvrstu strukturu kako ne bi došlo do novih oštećenja nalaza. U trenutku kada arheološka istraživanja budu gotova i kada interpretacija nalaza bude obrađena od strane struke, pristupit će se idejnim rješenjima i mogućnostima interpretacije pronađenoga.

Novim financiranjima do realizacije brojnih projekata

ITU mehanizmima otvorena je mogućnost novih financiranja. Tako će se obnoviti Trg bana Josipa Jelačića po nagrađenom radu arhitekata iz ureda Penezić i Rogina. Trenutno se radi na izradi projektne dokumentacije, a novo rješenje ne uključuje podzemne garaže što se oslanja na cilj približavanja stare jezgre pješačkoj zoni. Problem parkiranja rješava se pak nizom mjera kao što su mogućnosti besplatnog parkiranja na prostoru Strossmayerovog trga i u Radićevoj ulici uz Tehničku školu poslije 15 sati, ali i izgradnjom novih parkirališnih kapaciteta obodno uz Zvijezdu. Na tom tragu pristupilo se izgradnji parkirališta u Vatrogasnoj ulici sa 110 parkirnih mjesta. Da bi se Zvijezdi omogućilo disanje punim plućima, krenulo je i projektiranje obilaznice za koju je izrađen prometni elaborat.

Brojni su projekti pokrenuti, razlikuju se jedino u fazama realizacije. Jedan od najznačajnijih je onaj kojeg provodi Karlovačka županija – zgrada Oružane koja će biti Regionalni centar kompetencija za kojeg je predana natječajna dokumentacija. U tijeku je i druga faza rekonstrukcije drvene zgrade tzv. „Lončareve kuće“ u Haulikovoj ulici koja će biti sjedište projekta Dodir civilizacija. Rekonstrukcija zgrade u Ulici Josipa Kraša 2, odnosno bivšeg KAMOD-a uključuje dvije prostorno-funkcionalne cjeline. Dio objekta će koristiti Konzervatorski odjel, a ostatak zgrade predviđen je kao galerijski centar za što je u svibnju ove godine dobivena i pravomoćna građevinska dozvola, a radovi počinju najkasnije na proljeće. Također, nastavljaju se i radovi na Franjevačkom samostanu gdje je do sada obnovljeno krovište iznad muzeja, za ovu godinu u planu je rekonstrukcija krovišta iznad crkve, a u planu su i radovi na istraživanju i konzervatorskoj zaštiti kapelice u crkvi Presvetog Trojstva. Obnavljaju se i zgrade eparhije i parohije. Zgrada u Radićevoj 14 je obnovljena od šteta nastalih još za vrijeme Domovinskog rata, dok se uz crkvu svetog Nikole gradi potpuno novi objekt za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Veliki pokretač aktivnosti u Zvijezdi je i karlovačko Veleučilište. U tijeku je energetska obnova same zgrade, a projekt Atrij znanja također se izvodi kao i potrebne aktivnosti vezane uz pribavljanje potrebne dokumentacije za proširenje kapaciteta studentskog smještaja na adresi Karasova 8, prostoru bivše vojne bolnice što je nužno ako se u obzir uzme podatak da 50 posto studenata nije s područja Karlovačke županije. Kvalitetnijem studentskom životu doprinijet će rekonstrukcija zgrade Bosanskog magazina za koju je u tijeku izrada glavnog projekta. Ondje je predviđen restoran studentske prehrane, multimedijska dvorana za predavanja, ali i interpretacijski centar za Zvijezdu. U sklopu ovog projekta Hrvatski restauratorki zavod i Ministarstvo kulture, pristupit će obnovi vezanog bastiona sv. Josipa, što će biti početna točka za obnovu vizualno i povijesno najvažnijeg dijela Zvijezde – obrambenog sustava šančeva i bastiona. Boljem srednjoškolskom obrazovanju trebala bi doprinijeti i obnova Radićeve 12 gdje bi u prizemlju trebao biti prostor Trgovačko-ugostiteljske škole. A kad smo već u Radićevoj, na broju 18 u veljači je privatnom investicijom otvoren objekt Velo city – servis bicikala. Nedavno je otvoren i hostel u Frankopanskoj ulici, a dokumentacija se sprema i za hotel u Kukuljevićevoj ulici. Za zgradu u Šimunićevoj ulici predviđeno je sjedište ŽUC-a čiji se početak radova očekuje iduće godine.  Hotel Central ima građevinsku dozvolu, čeka podzemne radove koji su uvjet početka projekta. Za Šimunićevu 21 čeka se procjena i raspisivanje natječaja za prodaju državne imovine. Počela je i energetska obnova zgrade Gradske uprave koja će zbog svojih dimenzija znatno promijeniti vizualnu sliku Strossmayerova trga. Vojna ambulanta trebala bi biti novi Centar za socijalnu skrb za što je pripremljena projektna dokumentacija.  Među projektima treba spomenuti i novi ured državne uprave u Križanićevoj 11, HDZ-ovi prostori u Prešernovoj 11 i 13 gdje se također očekuje gradnja.  Dodajmo ovome i projektiranje zgrade MUZA gdje je u tijeku postupak izrade idejnog projekta s ciljem dobivanja suvlasničkog dijela od strane države.

Od planiranih aktivnosti u Gradu najavljuju i završetak dokumentacije za projekt revitalizacije Kina Edison, završetak dokumentacije za obnovu Košarkaškog terena u Šancu, plan obnove fasade Gradskog muzeja Karlovac, aktivnosti oslikavanja murala na Trgovačko ugostiteljskoj školi Karlovac, u izradi je maketa Zvijezde i mnoge druge aktivnosti koje su u raznim fazama pripreme projekata.

Uz obnovu građevinskog fonda Zvijezde, Grad Karlovac potiče i razvoj gospodarske aktivnosti u Zvijezdi. To se, kako navode u Gradskoj upravi, čini kroz niz mjera od kojih treba naglasiti već spomenute mjere koje su usmjerene na mogućnosti parkiranja, smanjenje komunalne naknade za djelatnosti u Zvijezdi kao i stavljanja u funkciju svih prostora u gradskom vlasništvu. Jedan od zadnjih primjera za to je suradnja s udrugom Jak kao Jakov koji koriste prostor u vlasništvu Grada u Radićevoj ulici.

Nakon godina silazne putanje, Zvijezda je svoja vrata otvorila i društvenoj revitalizaciji

Treći segment, onaj društvene revitalizacije očituje se u činjenici da se većina programa ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta odvijala na prostoru Zvijezde. Trg i ulice okupirali su građani i turisti što je posebno do izražaja došlo na sam rođendan Karlovca. Dobitnom kombinacijom može se nazvati osmišljeni program koji je bio namijenjen svim dobnim skupinama. Svjedoci smo i Karlovačkog korza, Proljetnih promenada, Salonskog kola maturanata, Susreta starodobnih vozila… Treba napomenuti da će se i ovogodišnji Dani piva vratiti u Zvijezdu, a ostaje vidjeti hoće li novi koncept zadovoljiti, ionako već na tu temu, osjetljiva mišljenja građana. Svaki Karlovčanin složit će se s mišlju da kulturna baština ovoga grada pripada svima nama i da se cilj može postići jedino međusobnom suradnjom brojnih subjekata. Sada kada je napokon ona stvorena, nakon godina silazne putanje, Zvijezda je na dobrome putu da iskoristi do sada netaknute potencijale i ponovno pokaže lijepu sliku grada bogate povijesti i kulturnog i gospodarskog značaja. (sl)

Foto: Igor Čepurkovski, Digitalni tisak, Grad Karlovac, Karlovačka županija