Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Regionalni centar kompetentnosti ima za Karlovačku županiju veliki značaj

VIŠE IZ RUBRIKE

    Nakon što je Karlovačka županija 15.06.2018. prijavila dva razvojna plana za Uspostavu Regionalnih centara kompetentnosti i to za podsektore strojarstva te elektrotehnike i računarstva, već 20. srpnja  2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo odluku o imenovanju regionalnim centrima u oba podsektora kod Tehničke škole Karlovac koja je jedina u Republici Hrvatskoj imenovana centrom kompetentnosti u dva sektora. Zbog važnosti razvoja turizma, a na osnovu turističkih potencijala naše županije (Aquatika, Rastoke, Plitvice, četiri rijeke …) tražili smo jakog partnera u turizmu, a to je Primorsko - goranska županija koja nas je prihvatila kao partnere, tako da danas govorimo o dobivena  tri podsektora od ukupno ponuđenih pet što nema niti jedna županija u Republici Hrvatskoj, a što je prije svega rezultat kvalitetne prijave ali i iznimne zainteresiranosti gospodarskih subjekata za centar kompetentnosti budući je sporazume o suradnji potpisalo 88 gospodarstvenika i javnih institucija (HS produkt, Heineken Hrvatska, General Electric Hrvatska, Tvornica turbina Karlovac i mnogi drugi).

    Tim djelatnika Tehničke škole, Karlovačke županije i Javne ustanove Regionalne razvojne agencije radio je na prijavnom obrascu natječaja MRRFEU: „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ te je prijava predana 15.07.2019. godine. Nakon evaluacije kompletne prijavne dokumentacije, 06.12.2019. stigla je suglasnost na projektni prijedlog po kojem je 27.12.2019. potpisan ugovor između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te Tehničke škole Karlovac u iznosu od 45 milijuna kuna. Od 25 imenovanih centara u RH do sada, novac je dodijeljen samo za četiri centra kompetentnosti i to: pri koprivničkoj Obrtničkoj školi, našim dvama centrima pri karlovačkoj Tehničkoj školi i Ugostiteljskoj školi u Opatiji kojoj smo partner, ali prema odluci MRRFEU jedino Tehnička škola Karlovac dobiva 45 milijuna kuna budući u jednoj prijavi ima odobrena dva centra kompetentnosti, ostalih 24 centra mogu konkurirati do 30 milijuna kuna. Napominjemo da smo 28.11.2019 prijavili na Europski socijalni fond novu prijavu u iznosu od 60 milijuna kuna, čije rezultate očekujemo sredinom godine.

    Regionalni centar kompetentnosti je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada, cjeloživotnog učenja za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih i drugih polaznika, stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, suradnika u nastavi, stručnog usavršavanja mentora kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju. Tu će se održavati osim redovnih programa i vannastavne, vanškolske  aktivnosti cijele vertikale obrazovanja od vrtićke dobi do programa Veleučilišta na najmodernijim alatima, uređajima, strojevima, robotima i sl. Prekvalifikacije zanimanja i programi za umirovljenike kao i cjeloživotno obrazovanje sastavni su dio plana i programa rada RCK-a.

    Centar kompetentnosti smješten je u središtu grada, zvijezde, središtu puteva svih srednjih škola u Karlovcu.

    Za Karlovačku županiju osim navedenog regionalni centar kompetentnosti ima višestruki značaj, prije svega obrazovanje mladih sukladno potrebama gospodarstva, a time i ostanak mladih  u domovini uz razvijanje gospodarstva i STEM područja. Veliki doprinos dolaska mladih u središte grada doprinijet će oživljavanju „Zvijezde“. Lokacija budućeg RCK-a tj. zgrada Oružane, podignute 1783. godine, smještena je unutar Zvijezde, zaštićene kulturno - povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca, registriranog kulturnog dobra na sjeveroistočnoj strani glavnog gradskog Trga bana Josipa Jelačića. Radovi bi trebali početi nakon procesa javne nabave u proljeće.