Prvi Karlovački

Reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade u subotu, 1. svibnja

Autor: Branko Obradović

30.04.2021

Karlovac

Informacija Čistoće Karlovac o radnom vremenu reciklažnih dvorišta

Čistoća Karlovac obavještava građane grada Karlovca da reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade u subotu, 1. svibnja, neradni dan – Praznik rada. Od ponedjeljka, 3. svibnja, reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči nastavljaju s radom po uobičajenom radnom vremenu:

– ponedjeljak, srijeda, petak: od 07.00 do 15.00 sati

– utorak, četvrtak: od 12.00 do 20.00 sati

– subota: od 07.00 do 15.00 sati.