Prvi Karlovački

Reagiranje iz Ureda gradonačelnika na izjave Davora Petračića

Autor: Branko Obradović

07.05.2021

Karlovac

Grad Karlovac jedan je od 126 hrvatskih gradova, članova Udruge gradova, od 2002. godine. Korist koju Karlovac kao i drugi gradovi članovi imaju od ove Udruge višestruka je.

Davor Petračić, kao i svaki put dosad u svojim javnim istupima, iznio je netočne podatke o ulozi Udruge gradova i njenih članica. Grad Karlovac jedan je od 126 hrvatskih gradova, članova Udruge gradova, od 2002. godine. Korist koju Karlovac kao i drugi gradovi članovi imaju od ove Udruge višestruka je. Udruga gradova svakodnevno priprema, savjetuje, educira i podupire gradove u niz segmenata. Ovdje navodimo samo neke:

Izrada prijedloga novih zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona na prijedlog članica

Ocjena učinaka zakona i propisa na lokalnu samoupravu

Pružanje mišljenja i prijedloga o zakonima kojima se uređuju poslovi lokalne samouprave i drugi društveni odnosi lokalnog značenja

Lobiranje za izmjene zakona od važnosti za lokalnu samoupravu

Organiziranje skupova i susreta radi rasprava o zajedničkim problemima gradova kao jedinica lokalne samouprave

 

Sve ove i druge detalje o radu Udruge gradova Petračić, da je htio, mogao je saznati na web stranicama Udruge kao i na njihovim društvenim mrežama koje javno objavljuju sve detalje rada Udruge, projekte i aktivnosti, kao i prednosti za gradove članice Udruge od kojih ovdje navodimo samo neke:

Primaju prijedloge propisa u formi nacrta

Sudjeluju u izradi mišljenja na propise

Mogu tražiti prilagodbu propisa s obzirom na lokalne specifičnosti ili ocjenu praktične provedivosti

Mogu biti imenovani u radna tijela resornih ministarstava

Mogu zatražiti poduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje normativnog okvira za gradove

Besplatna izrada i dostava pročišćenih tekstova zakona i drugih akata

Besplatno sudjelovanje na svim savjetovanjima bez ograničenja broja sudionika

Mogućnost prikupljanja i obrade specifičnih podataka

Biti zastupani pred domaćim i međunarodnim tijelima javne uprave, odborima, povjerenstvima i sl.

Isticati kandidaturu za članstvo u Delegaciji RH pri Odboru regija EU i nacionalnoj delegaciji pri Vijeću Europe

 

Što se tiče Petračićevih dezinformacija o dobivanju certifikata „Grad za mlade“, ponovno ćemo javno navesti da certifikat ne dodjeljuje samo Udruga gradova, već su ocjenjivanje i procjenu zajedno donijele sljedeće institucije:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Agencija za mobilnost i programe EU

Mreža mladih Hrvatske

Savez društva naša djeca

 

Članarina koju godišnje izdvajaju gradovi članovi, ona iznosi 0,45 promila od izvornih prihoda, a ne ukupnih kako je Petračić još jednom netočno zaključio površno iščitavajući Proračun Grada Karlovca ili namjerno dezinformirao javnost iz čega su proizašle i sve ostale njegove netočne procjene. Članarina Udruzi gradova za Grad Karlovac u 2020. godini iznosila je 87.751,03 kuna, a ne „astronomskih 180 tisuća“ kako je naveo. Povrh toga članarina se NE plaća iz sredstava za programe mladih i potpore projektima mladih i udruga za mlade.

Isto tako „besmislena kulturna iskaznica“ kako ju je nazvao Petračić, a za koju je bilo predviđeno 100 tisuća kuna, trebala je biti uvedena prošle godine, ali zbog COVID okolnosti nije. Da jest, kulturna iskaznica služila bi mladima Karlovca u dobi od 18 do 25 godina da ostvare popust na programe svih ustanova kulture u Karlovcu, kao i kulturne manifestacije (ulaznice, članarine, kotizacije i sl.), što je itekako smisleno i poticajno. Kulturna iskaznica svakako će biti javno predstavljena  i uvedena u opticaj čim to pandemijske okolnosti budu dopuštale, odnosno kulturne aktivnosti zaživjele u svojoj punini.

Gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić ovim putem zaključno poručuje;

„I dalje smatram da je Certifikat poticaj svima, ali želim opet zahvaliti svima koji rade s mladima Karlovca, formalno i neformalno, jer certifikat „Grad za mlade“ potvrda je vašeg rada koji je prepoznat i izvan Karlovca. I zato neka vas ovakvo kampanjsko politikanstvo ne obeshrabri. Budite ponosni na svoj rad i postignuća.“