INFO iz Čistoće

Raspored odvoza smeća za sljedeći tjedan, u utorak je neradni dan

VIŠE IZ RUBRIKE

odvoz se pomiče za jedan dan

Na Dan državnosti neće biti odvoza komunalnog otpada, a ne rade ni reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči.

Iz karlovačke Čistoće obavještavaju građane - korisnike njihovih usluga, kako u utorak, 30. svibnja (Dan državnosti RH, neradni dan) neće biti odvoza komunalnog otpada, a ne rade ni reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči. Odvoz se pomiče za jedan dan, odnosno komunalni otpad koji se inače odvozi utorkom, bit će odvezen u srijedu 31. svibnja, dok će odvoz otpada koji je inače srijedom, biti u četvrtak 1. lipnja. U petak 2. lipnja bit će odvoz otpada od četvrtka, a u subotu 3. lipnja bit će organiziran odvoz komunalnog otpada od petka 2. lipnja.

Podsjećaju, također, kako se raspored primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada do kraja 2023. godinu, za svaki mjesni odbor i
gradsku četvrt pojedinačno, nalazi se na njihovoj mrežnoj stranici: www.cistocaka.hr.