Prvi Karlovački

Raspisan je II. Javni natječaj za  zakup javnih površina na Danima piva

Autor: Miloš Milovanović

21.07.2021

Karlovac

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladost d.o.o. Karlovac do utorka, 3. kolovoza, u 12 sati

Raspisan je II. Javni natječaj za  zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji Dani piva Karlovac 2021.  Tvrtka Mladost d.o.o., izvršni organizator manifestacije Dani piva Karlovac 2021. raspisala je II. Javni natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji Dani piva Karlovac 2021.

U zakup su ponuđena mjesta koja nisu zakupljena na prvom Natječaju. Natječaj s pregledom slobodnih lokacija nalazi se na web stranicama tvrtke Mladost d.o.o.

https://mladost-sport.hr/2021/07/20/ii-javni-natjecaj-za-dane-piva-2021

Grada Karlovca https://www.karlovac.hr/novosti/natjecaj-za-zakup-javnih-povrsina-i-montaznih-objekata-ugostitelja-i-trgovaca-na-manifestaciji-dani-piva-karlovac-2021-2/22842

te na web stranici Manifestacije https://danipiva.net/

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladost d.o.o. Karlovac do utorka, 3. kolovoza 2021. godine u 12 sati bez obzira na način dostave.