Jedan od najvećih i najzahtjevnijih županijskih projekata u školstvu

Radovi u Medicinskoj školi u planiranim rokovima, očekuje se završetak do kraja 2025.

VIŠE IZ RUBRIKE

Deficitarni kadrovi

Dio učenika pohađa nastavu u karlovačkoj Gimnaziji, u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi te dio u Ekonomskoj školi u Karlovcu, treba zahvaliti nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima na zaista velikom razumijevanju, poručila je Marija Šćulac

Dogradnja Medicinske škole ide prema predviđenim rokovima i škola bi trebala biti završena do konca 2025. godine, doznajemo od pročelnice za školstvo u Karlovačkoj županiji Marije Šćulac.

-Gradnja Medicinske škole Karlovac je vrlo značajan i zahtjevan projekt. U tijeku provedba projekta cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom 2020. godine. Prijavom ovog projekta osigurana su financijska sredstva iz Fonda solidarnosti u iznosu 711.744,39 eura koja su u potpunosti realizirana te je trenutno u fazi provedba projekta financiranog iz NPOO, Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 1.472.516,53 eura. Po zadnjoj situaciji ispostavljenoj za izvršenje ugovora financiranog iz NPOO sa zadovoljstvom možemo konstatirati kako je izvršenje ugovora s izvođačem na 49,83% što ukazuje da će zadani rokovi izvršenja ugovora ovom dinamikom biti ispoštivani, istaknula je pročelnica.

Medicinska škola, nastavlja Šćulac, iznimno je važna iz razloga jer školuje deficitarna zanimanja medicinskog smjera.

-Karlovačka županija je prepoznala iznimnu važnost ovog projekta koji se dugo čekao. Dodala bih da Županija, a prije svega županica, konstantno brine za mlade, a ovaj projekt je važan za usmjeravanje mladih prema tržištu rada, ona je važna poveznica gospodarskog i obrazovnog sustava, dio je upisne kampanje Šestar i usmjerena na ostanak mladih u našoj županiji.    

Kako sam Marija Šćulac napomenula projekt gradnje zahtjevan je ne samo građevinski i financijski.

-Usporedno s obnovom financiranom iz NPOO, Karlovačka županija je pokrenula dogradnju Medicinske škole Karlovac te istu financira iz svojih vlastitih izvora u vrijednosti dodatnih 6,1 milijuna eura. Ugovor dogradnje škole potpisan je u rujnu 2023. te radovi teku po planu. Obje faze rade se usporedno obzirom da se radi o obnovi, a i nadogradnji te je sveukupna vrijednost obje faze projekta čak 8,34 milijuna eura, dodala je Šćulac.

Trenutačno je Medicinska škola ostala bez svog prostora što predstavlja dodatni izazov u organizaciji nastave.

-Učenici pohađaju nastavu na tri lokacije, plus ogulinski izdvojeni razredni odjel. Dio učenika pohađa nastavu u karlovačkoj Gimnaziji, u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi te dio u Ekonomskoj školi u Karlovcu. Razumijemo kako je zahtjevna organizacija nastave na taj način. Treba prije svega zahvaliti   nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima na zaista velikom razumijevanju, ali svakako ćemo se truditi da se rokovi maksimalno poštuju te da će učenici krajem 2025. godine biti u svojim novim kupama na adresi Andrije Štampara, poručuje Marija Šćulac.

Završetak Medicinske škole donijet će brojne prednosti, prije svega riješiti problem nedostatka prostora u „staroj“ Medicinskoj školi s kojim se škola borila niz godina te je dio učenika imao nastavu u „podstanarstvu“.

-Ovime će biti  moguć prelazak škole u jednosmjenski rad, organiziranje nastave u specijaliziranim učionicama, kabinetima i laboratorijima, bit će osiguran prostor za provedbu obrazovanja odraslih, za razna osposobljavanja, prekvalifikacije i stručna usavršavanja za zanimanja: njegovatelj/ica, dječji njegovatelj/ica i maser, kao i mogućnost uvođenja novih deficitarnih zanimanja, istaknula je pročelnica.

Osim toga predviđena je energetski učinkovita obnova postojeće zgrade i energetski učinkovita izgradnja novog nadograđenog dijela, dakle novi prozori, fasada i solarni paneli.