Prvi Karlovački

Radovi Šumarije Karlovac u gospodarskoj jedinici Kozjača

Autor: Branko Obradović

13.10.2021

Karlovac

Priopćenje iz Uprave šuma Karlovac

Šumarija Karlovac prema planu proizvodnje za 2021. godinu provodi radove sječe i privlačenja u gospodarskoj jedinici Kozjača, odsjeci 8e i 9a – šumski predio Ilovac-Pojatno na području grada Karlovca.

Radovi se odvijaju sukladno odobrenoj osnovi gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kozjača koja vrijedi od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2022. godine.

Navedeni odsjeci su šuma hrasta lužnjaka starosti 160 godina te je u njima propisan rad obnove šuma sanacijom. To znači da se stara i zrela stabla uklanjaju na cijelim površinama, a površine se uređuju za prihvat sjemena i novu sadnju. Sljedeći su koraci sadnja sadnica hrasta lužnjaka i daljnji radovi njege. Radovi uklanjanja stabala predviđeni su u periodu od 12. 10. 2021. – 15. 11. 2021., a ostali radovi u sljedećoj kalendarskoj godini.

Mole se građani da radi vlastite sigurnosti ne ulaze na područje radilišta te da poštuju znakove koji se nalaze na ulazu u radilište.