Prvi Karlovački

Radni sastanak na temu programa predškole u osnovnim školama

28.08.2019

Županija

Sastanak je održan na inicijativu zamjenice župana Vesne Hajsan - Dolinar

Na inicijativu zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar danas je u Uredu župana Karlovačke županije održan radni sastanak na kojem su sudjelovali pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Momir Karin i voditeljica za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ivana Pilko Čunčić. Sastanku su, također, prisustvovali predstojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić te načelnici iz jedanaest općina jedinica lokalne samouprave Karlovačke županije, zajedno s ravnateljima osnovnih škola.  Cilj ovog sastanka bio je omogućiti načelnicima i ravnateljima rješavanje otvorenih pitanja u vezi uspostave mješovitih odgojno obrazovnih skupina predškolske dobi uzrasta od tri do sedam godina. (b.o.)