Iz ŽC 112 Karlovac stiže obavijest o učinjenim mjerama i prilagodbi u radu HE Lešće u ljetnom periodu

Rad HE Lešće u ljetnom periodu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Dana 15.09.2022. godine održan je sastanak u Karlovačkoj županiji, na temu rada Hidroelektrane Lešće. HEP se je obvezao da će u ljetnom periodu primijeniti kratkoročne mjere za poboljšanje vodnog režima, definirati prilagodbe u radu elektrane te definirati načine i postupke u svrhu boljeg informiranja stanovnika uz Donju Dobru.

  U nastavku navodimo dogovorene i pripremljene mjere prema zaključcima sa predmetnog sastanka koje su navedene u priopćenju ŽC 112 Karlovac:

  1. Rad HE Lešće prilagodit će svoj rad u ljetnom periodu od 01.06. do 15.09. ove i svake naredne godine do uspostave trajnog rješenja u nizvodnom toku rijeke Donje Dobre,

  2. HE Lešće će u navedenom periodu raditi s pola kapaciteta (jedan glavni agregat – 60 m3/s) u večernjim satima kako bi vodni val na Donjoj Dobri putovao tijekom noći do ušća u rijeku Kupu, izuzev situacija sa većim povećanjem dotoka (uslijed ljetnih ekstremnih oborina) ili ugrozom u elektroenergetskom sustavu,

  3. Tablični prikaz plana rada – voznog reda HE Lešće započeo se dostavljati svakodnevno Županijskom centru (ŽC) 112 i isto će se dostavljati u ljetnom periodu,

  4. Postojeći sustav za obavješćivanje i informiranje stanovništva će se koristiti u situacijama nužnog dnevnog rada HE Lešće putem zvučne ili govorne komunikacije, a sve uz suglasnost ŽC 112 u Karlovcu,

  5. HEP Proizvodnja d.o.o., GHE Gojak je u suradnji sa HEP d.d., Sektorom za informacijsko-komunikacijske tehnologije i HEP Trgovinom d.o.o., Sektorom za kratkoročno upravljanje portfeljem osmislila i razvila aplikativno rješenje u obliku web platforme na vanjskoj Internet adresi unutar hep.hr domene koja će sadržavati potrebne dodatne informacije o voznom redu elektrane HE Lešće, ali i ostale korisne informacije s izradom QR koda koji će se postaviti na znakove upozorenja na nizvodnim lokacijama uz rijeku Donju Dobru,

  6. Održani su sastanci sa čelnicima jedinica lokalne samouprave (Netretić, Generalski Stol, Bosiljevo) u Karlovačkoj županiji na kojima je prokomentirana predmetna problematika te su najavljene sve gore navedene mjere kojima će se doprinijeti sigurnijem korištenju rijeke Donje Dobre u ljetnom periodu nizvodno od HE Lešće. 

  Foto: hep.hr