Prepoznavanje i edukacija prvi su korak za smanjenje tog broja!

Psihičke smetnje kod mladih treći su najčešći razlog posjeta liječniku školske medicine u Hrvatskoj

VIŠE IZ RUBRIKE

  Projekt „Što ima lima?“ usmjeren je na edukaciju djece i mladih te njihovih roditelja na području Karlovačke županije, osigurava stručne sadržaje i nudi besplatno anonimno psihološko savjetovanje mladih

  Briga o zdravlju podrazumijeva jednako pridavanje pažnje i mentalnom i fizičkom zdravlju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 10-20 posto djece ima poremećaj mentalnog zdravlja, a 50% psihijatrijskih bolesti razvije se i progredira već u vrijeme djetinjstva i adolesencije. Uzevši u obzir ove podatke, shvaćamo važnost i potrebu promicanja svijesti o mentalnom zdravlju te edukaciju djece i adolescenata kao izravno ugroženih skupina. Također, iznimno važna skupina na koju je projekt usmjeren su i roditelji, koji će znati prepoznati promjene u ponašanju i pravovremenom reakcijom spriječiti razvoj ozbiljnijih poteškoća u budućnosti.

  Upravo u svrhu promicanja zdravlja i zdravih navika te podizanja svijesti o važnosti prevencije mentalnih bolesti pokrenut je projekt Što ima lima?, koji će plasirati stručan sadržaj, omogućiti besplatno psihološko savjetovanje, te uključivati djecu i mlade u projekte aktivnosti. Akcija je usmjerena na djecu i adolescente te njihove roditelje, na području Karlovačke županije, posebno se usmjeravajući na populaciju u ruralnim sredinama udaljenim od gradskih središta koja imaju otežan pristup nacionalnim programima prevencije, s obzirom da se oni odvijaju u urbanim sredinama. Nedovoljna edukacija o mentalnom zdravlju može pogoršati i socioekonomski položaj djece i adolescenata, kojima se u formativnoj fazi dodatno povećava rizik od socijalne isključenosti, što posljedično nosi sa sobom razne psihičke smetnje. Uzimajući u obzir trendove i digitalni način života koji živimo, kako bi važne poruke i sadržaj efikasnije doprle do mladih, aktivnosti će se odvijati i u prostoru gdje su oni najaktivniji, na internetu i društvenim mrežama. Upravo je navedenim osiguran kvalitetan pristup informacijama i stručnjacima na raspolaganju, neovisno o mjestu boravka.

  Upravo je zato cilj projekta Što ima lima? postati online platforma namijenjena djeci i mladima, te njihovim roditeljima, na kojoj su dostupni stručni psihoedukativni sadržaji, webinari psihologa s dugogodišnjim iskustvom na području mentalnog zdravlja djece i adolescenata, te besplatno psihološko savjetovanje, a sve u cilju širenja svijesti o važnosti psihičkog zdravlja i kvalitete života te prevencije daljnjih psihičkij smetnji.

  Na web stranici projekta svi mogu lako pristupiti edukativnim sadržajima stručnjaka, a putem opcije Pričaj s nama! za sva pitanja ili probleme mogu anonimno obratiti psihologu koji će im pružiti pomoć u najkraćem mogućem roku. Također, sav sadržaj, informacije i obavijesti bit će dostupni i u prikladnim formatima na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok, te tako na interaktivan način približiti sadržaj mladima.

  „U Hrvatskoj su psihičke smetnje kod osnovnoškolske i srednjoškolske djece rangirane kao treći najčešći razlog posjeta liječniku školske medicine te čak 20% mladih u dobi do 18 godina ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema. Također, tijekom koronapandemije i potresa broj mladih s psihičkim smetnjama višestruko se povećao, kao i broj pokušaja samoubojstava djece u proteklih godinu dana. Potaknuti tom zabrinjavajućom statistikom, želimo raznim aktivnostima potaknuti mlade na otvorenu raspravu, destigmatizirati problem psihičkih smetnji i uključiti što više djece u online radionice i aktivnosti savjetovališta. U sklopu projekta održat će se i dva javna događaja za roditelje i obrazovne djelatnike kako bi ih se informiralo o načinu prevencije mentalnih bolesti kod mladih, provesti će se 12 mjeseci savjetovanja putem webinara, a provodi se i virtualna kampanja putem društvenih mreža i elektroničkih medija kojom se želi podići razina znanja mladih i odraslih na temu mentalnih bolesti i promocije zdravlja“, rekle su Ines Galetić Žagar i Željka Cindrić, predstavnice Udruge za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici „Gita“, koja je i nositelj projekta.

  Projekt je usklađen sa Strateškim planom za razvoj zdravstva 2020-2022., s obzirom da se provedbom istog promiče mentalno zdravlje implementacijom u lokalnoj zajednici i to informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana. Također, projekt doprinosi Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. jer se projektom poduzimaju i potiču intervencije usmjerene i ka prevenciji mentalnih poremećaja s vrlo negativnim utjecajem na kvalitetu života. Prijavitelj projekta je Udruga za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici „GITA“, a kao partneri na projektu sudjeluju Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Grad Ogulin i Općina Plaški. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.