Prvi Karlovački

PRVI U HRVATSKOJ Pametna zaštita izložaka u Gradskom muzeju Karlovac i Galeriji Vjekoslav Karas

Autor: Ivana Ivandić

12.05.2022

Karlovac

Ako klimatski uvjeti, odnosno temperatura i vlaga, nisu odgovarajući sustav će odmah alarmirati osoblje muzeja, kao i o prisutnosti posjetitelja u blizini nezaštićenih izložaka.

Po prvi put u Hrvatskoj predstavljeno je novo tehnološko rješenje za zaštitu muzejske građe. Osim povećanja sigurnosti muzejske građe, cilj je i energetska i financijska ušteda.

Riječ je o pilot projektu „Pametni muzej“ u sklopu kojeg su Gradski muzej Karlovac i Galerija Vjekoslav Karas opremljeni pametnim sustavima za mjerenje i daljinsko očitanje te praćenje međuovisnosti uvjeta u prostoru (temperatura, vlažnost) i posljedično potrošnje energije.

-Projekt je nastao iz potrebe muzejske struke, a ta potreba je da se muzejski predmeti čuvaju u adekvatnim klimatskim uvjetima. Da bi smo to mogli postići jedan od važnih elemenata je i mjerenje tih uvjeta. Zahvaljujući ovome projekte imat ćemo kontrolirani nadzor nad stabilnosti kako vlage tako i temperature. Moći ćemo pratiti i pravovremeno reagirati ako ti parametri prođu zadane okvire. Time povećavamo vijek trajanja muzejskog predmeta te postižemo i uštede jer smanjujemo učestalost restauracije, ali i režijske troškove, istaknula je ravnateljica Muzeja grada Karlovca Hrvojka Božić.

Jedan od elemenata su, dodala je, i senzori za pokret pa se tako može spriječiti eventualni vandalizam nad predmetima koji se ne nalaze u muzejskim vitrinama.

Zaštita 24 sata na dan

Muzejski predmeti su posebno osjetljivi, čak i na najmanje fluktuacije vlažnosti, temperature i svjetla. Dugotrajno izlaganje vlazi, visokoj temperaturi, sunčevoj svjetlosti i fluorescentnom svjetlu može dovesti do raznih problema.

Dosad je očuvanje muzejskih predmeta uključivalo ručno mjerenje i ljudsko praćenje uvjeta u kojima se predmeti nalaze, od sada će se koristiti senzori detekcije pokreta, temperature i vlage u prostorijama i izložbenim vitrinama 24 sata na dan te IoT (Internet of Things) mreža za prijenos podataka i softversko korisničko sučelje za monitoring i analizu podataka.

Ako klimatski uvjeti, odnosno temperatura i vlaga, nisu odgovarajući sustav će odmah alarmirati osoblje muzeja, kao i o prisutnosti posjetitelja u blizini nezaštićenih izložaka.

“Sektor muzeja može biti ogledni primjerak za dalje ne samo u gradu Karlovcu nego i puno šire”

Projekt „Pametni muzej“ pokrenuo je Grad Karlovac u suradnji s Muzejima grada Karlovca te tvrtkama Odašiljači i veze d.o.o., KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. i KONČAR – Digital d.o.o.

-Strategija koju Končar ima je jak pomak prema digitalnom i zelenom i ovo je pravi primjer ovog projekta. Realizacija ovog projekta je jedan kontinuitet. Došli smo do sektora muzeja, jedne dobre platforme koja može biti ogledni primjerak za dalje ne samo u gradu Karlovcu nego i puno šire. Tu mislim i preko granice Hrvatske. U strategiji Hrvatske sada je digitalno i zeleno i to je u biti ono što se tu vidi, poručio je direktor prodaje i razvoja poslovanja Končar – Digital Branimir Šteko.

Član Uprave i glavni direktor za prodaju i razvoj tvrtke Odašiljači i veze Marko Serdarević rekao je da su pametni muzeji nastavak i tendencije Grada Karlovca da svojim građanima omogući nešto digitalno i novo.

-Sam projekt kao takav omogućuje zaštitu i sprječava otuđivanje muzejske građe. Projekt ćemo moći prezentirati na nacionalnoj razini. Grad Karlovac i Muzej grada Karlovca primjer su za nacionalnu zaštitu muzeja. Ovo je hvalevrijedan projekt i nadamo se da će potrajati i proširiti se.

Grad Karlovac od 2018. godine provodi vlastitu strategiju razvoja pametnog grada, pa svi projekti koje provodi Grad, gradske ustanove i tvrtke moraju imati definiranu dimenziju pametnog i zelenog.

-Jasno je da vrijeme u kojem živimo ima neka druga očekivanja. Sva ta čuda tehnologije na svoj način nas vode da sve svoje poslovne procese digitaliziramo. Nama su građani sa svim onim uslugama koje pružamo na prvom mjestu. Čini mi se da je ovo što je muzej napravio jedan korak dalje, naglasio je gradonačelnik Damir Mandić.