Što ti nude poljoprivredna zanimanja?

Prouči pa odluči: Izaberi poljoprivredno zanimanje u Prirodoslovnoj školi Karlovac!

VIŠE IZ RUBRIKE

Ključno vrijeme za odabir budućeg zanimanja!

Prirodoslovna škola Karlovac otvara upise u prvom upisnom roku u srednjoškolske poljoprivredne programe. Strukovni kurikulumi razvijeni su prema suvremenim principima učenja s vježbama i praktičnom nastavom u praktikumima.

U Prirodoslovnoj školi u Karlovcu za školsku godinu 2023./2024. možete upisati sljedeća poljoprivredna zanimanja:

Agroturistički tehničar – ujedinjuje područje poljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma

Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane.

Radi na poljoprivrednim poslovima svog gospodarstva, brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća, stoke. Organizira i brine o proizvodnji kvalitetne hrane. Osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela Hrvatske. Planira, nabavlja i čuva živežne namirnice. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane. Surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima.

Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.

Cvjećar

Upoznavanje različitih vrsta cvijeća, učenje o simbolici boja i oblika, savladavanje vještina slaganja cvijeća  u aranžmane, bukete, vijence, girlande, upoznavan je rada u cvjećarnici, sudjelovanje u uređenju i ukrašavanju interijera za različite prigode.

Mogućnost zapošljavanja: u cvjećarnicama, u turističkim ustanovama, u  poduzećima koja se bave veletrgovinom cvijeća i cvjećarskog pribora

Voćar – Vinogradar – Vinar

Upoznavanje uvjeta za uzgoj voća i vinove loze, sadnja, njega i zaštita voćnjaka i vinograda, upoznavanje najvažnijih sorti, berba voće i grožđa. Prerada grožđa, proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. Poznavanje strojeva i korištenje u voćarstvu i vinogradarstvu.

Mogućnost zapošljavanja: u voćarskim i loznim rasadnicima, u voćarskim, vinogradarskim i vinskim gospodarstvima, u hladnjačama, linijama za sortiranje, pakiranje i distribuciju voća i grožđa na linijama za doradu i preradu voća i grožđa, u vinarijama, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Što ti nude poljoprivredna zanimanja - prouči pa odluči!

Prijave se primaju od 28. lipnja do 7. srpnja 2023. u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (e-upisi.hr). Upisi u srednju školu su 11. i 12. srpnja 2023. Učenici potrebnu dokumentaciju dostavljaju u srednju školu za određeni program obrazovanja. Dokumentacija se može dostaviti osobnim dolaskom u školu na propisani datum u vremenu od 8 do 14 sati, elektroničkim putem na adresu ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr ili u aplikaciji srednje.e-upisi.hr. Više informacija o programima možete pronaći na mrežnim stranicama: http://www.ss-prirodoslovna-ka.skole.hr i https://www.rckpanonika.hr/

Poljoprivreda je u Republici Hrvatskoj proglašena prioritetnim sektorom razvoja s ključnom ulogom u sigurnosti hrane i prehrane te ublažavanju siromaštva. Razvijanje kompetencija poljoprivrednih radnika je neophodno u podizanju produktivnosti za usvajanje inovativnih procesa i tehnologija s ciljem unaprjeđivanja i stvaranja dodane vrijednosti proizvoda iii usluga. Za stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada neophodna je adekvatna infrastruktura, moderni obrazovni programi te educirani obrazovno-odgojni djelatnici.

U svemu tome iznimno je značajna uloga projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika“ u kojem je Prirodoslovna škola Karlovac partner. Nositelj projekta je Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

U uspostavljanje RCK Panonika uz Prirodoslovnu školu Karlovac uključeni su i sljedeći partneri: Požeško-slavonska županija, Ekonomska škola Požega, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači, Kutjevo d.d. te Udruga učeničkih domova RH.

Projektom uspostave RCK Panonika stvaraju se programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi.

Važna obilježja RCK Panonika su, između ostalog, inovativne metode poučavanja i modeli učenja koji učinkovitije uključuju polaznika na tržište rada, prihvaćanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, visokokvalitetna infrastruktura te konstruktivna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim institucijama šire zajednice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Poljoprivredno-prehrambene škole.
Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr