Prvi Karlovački

Prošle godine iz županije u inozemstvo iselile 994 osobe, iz Karlovca 423

03.10.2019

Županija

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o migracijama stanovništva u prošloj godini za gradove i općine. Podaci govore da još uvijek više ljudi iseljava nego doseljava na područje naše županije.
Iz Karlovačke je županije prošle godine odselio 2.961 stanovnik, a 994 su odselila u inozemstvo. U županiju je pak doselilo 2.654, no županija još uvijek bilježi negativni saldo jer je 316 više odselilo nego doselilo. Ohrabruje podatak da je više doseljenih nego u prethodnoj 2017. godini i to za 505 osoba, a smanjen je i broj odseljenih za 266. Ravno 200 osoba manje odselilo je lani u inozemstvo u odnosu na 2017. godinu.
U Karlovac je u 2018. godini doselilo je 1.036 osoba što je 206 više nego u godini ranije. Iz grada je pak iselilo 1.104 od kojih 423 u inozemstvo. Svega 19 osoba je manje odselilo nego u 2017., a 45 manje otišlo je u inozemstvo.
I Ogulin bilježi veći broj doseljenih u 2018. godini, ali svega 16, dok je broj odseljenih smanjen za 29, odnosno iz grada pod Klekom odselilo je 268 osoba od kojih 57 u inozemstvo, dok je godinu ranije preko granice iselilo 70 Ogulinaca.
U Dugu Resu je prošle godine doselilo 198 osoba ili 24 više nego u 2017., dok je odselila 221 osoba ili svega 13 manje nego u 2017. Broj odseljenih u inozemstvo ostao je isti kao i 2017. – 61 osoba.
Ozalj je u prošloj godini zabilježio 11 doseljenih više nego u 2017. godini i jedini je od pet gradova u županiji gdje se povećao i broj odseljenih. Odselilo je 157 ljudi, dok je godinu ranije ta broja bila za pet manja. Pet Ozljana više u 2018. je odselilo u inozemstvo, gdje je sreću odlučilo potražiti njih 39.
Slunj pak bilježi manje doseljenih nego u 2017., no za svega tri osobe. Naime, u 2018. u Slunj je doselilo 125 osoba, a odselilo je 147, od kojih 44 u inozemstvo. Broj odseljenih Slunjana za 18 je manji nego godinu ranije, a manje i odseljenih u inozemstvo. Lani je odselilo u druge države 44 Slunjana, a u 2017. 55.