Prvi Karlovački

Pronađen odbačeni arsenal kod kupališta u Priselcima

Autor: Ksenija Begović

14.07.2022

Vijesti

Policija je u protekla dva dana uklonila 16 eksplozivnih naprava pronađenih u Dobri, tridesetak metara od kupališta na kojem dnevno bude i do 50-ak ljudi. Zaostale mine i projektile uočio je kupač veslajući na SUP-u. Pronađene su i uklonjene tri protutenkovske mine TMM-1, tri protutenkovske antimagnetne mine,  četiri PMR-1, tri PROM mine, jedna ručna bomba, dva upaljača tenkovske mine i jedan upaljač PMR-1. Na uklanjanju su bili angažirani pirotehničari karlovačke i zagrebačke policije. Dio je odvezen i bit će naknadno uništen, a dio je morao radi sigurnosti biti uništen na samom mjestu pronalaska.