Prepoznatljivost Karlovačke županije po listi projekata sažetoj u nazivu "407 za 047" sve je veća

Projekti "407 za 047"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Prepoznatljivost Karlovačke županije po listi projekata sažetoj u nazivu "407 za 047" sve je veća. Projekti su izvorno nastali kao produkt predizbornih planova na županijskoj razini sada vladajuće koalicije na čelu s HDZ-om, ali i obilaskom županijskog vodstva svih jedinica lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji.

  Redovnim tjednim sastancima, odnosno na kolegijima župana lista projekata "407 za 047" neprestano se ažurira i nadopunjuje.

  Kontinuiranim radom dio projekata je završen ili u fazi provedbe, a za dio njih uskoro se očekuje početak realizacije. Iako ne možemo očekivati da će svi projekti biti realizirani u mandatu aktualne županijske vlasti, oni će ostati kao dobar temelj za daljnje stvaranje, ali i obveza budućim vodstvima Karlovačke županije u konačnom cilju sveukupnog ravnomjernog razvoja županije.

  Županijskim sredstvima, putem Razvojnog fonda Karlovačke županije, preko jedinica lokalne samouprave, državnog proračuna i sredstava iz fondova, kako domaćih tako i EU planirano je financiranje projekata. Naravno, vjetar u leđa realizaciji "407 za 047" daju i privatni investitori čije investicije Karlovačka županija kontinuirano potiče.

  Ukupna vrijednost projekata "407 za 047" je 829.831.650,83 kune. Što se tiče same provedbe, odnosno završenosti projekata približno smo na pola puta. Daljnjim radom idemo do cilja – demografskog i gospodarskog rasta i rasta zaposlenosti!

  Uz ove projekte za budući razvoj Karlovačke županije svakako valja naglasiti 45 projekata koja je Vlada RH na svojoj sjednici u Karlovcu odobrila i prihvatila, a čija vrijednost doseže 2,5 milijarde kuna.

   

  Pregled realizacije projekata iz programa "407 za 047" po gradovima i općinama:

   

  GRAD KARLOVAC:

  UKUPNO: 490.943.299,45 KN

  REALIZIRANO: 20/60 (33%)

  U TIJEKU: 11/60 (18%)

   

  GRAD OGULIN:

  UKUPNO: 141.928.557,68 KN

  REALIZIRANO: 20/38 (53%)

  U TIJEKU: 9/38 (24%)

   

  GRAD DUGA RESA:

  UKUPNO: 40.154.123,59 KN

  REALIZIRANO: 9/24 (37%)

  U TIJEKU: 6/24 (25%)

   

  GRAD OZALJ:

  UKUPNO: 23.133.162,92 KN

  REALIZIRANO: 8/30 (27%)

  U TIJEKU: 5/30 (17%)

   

  GRAD SLUNJ:

  UKUPNO: 35.007.433,05 KN

  REALIZIRANO: 10/34 (29%)

  U TIJEKU: 6/34 (18%)

   

  OPĆINA BARILOVIĆ:

  UKUPNO: 7.626.636,28 KN

  REALIZIRANO: 7/20 (35%)

  U TIJEKU: 7/20 (35%)

   

  OPĆINA BOSILJEVO:

  UKUPNO: 1.222.908,19 KN

  REALIZIRANO: 4/15 (27%)

  U TIJEKU:1/15 (7%)

   

  OPĆINA CETINGRAD:

  UKUPNO: 5.438.245,81 KN

  REALIZIRANO: 9/18 (50%)

  U TIJEKU: 4/18 (22%)

   

  OPĆINA DRAGANIĆ:

  UKUPNO: 868.555,00 KN

  REALIZIRANO: 2/9 (22%)

  U TIJEKU: 2/9 (22%)

   

  OPĆINA GENERALSKI STOL:

  UKUPNO: 830.020,00 KN

  REALIZIRANO: 2/9 (22%)

  U TIJEKU: 1/9 (11%)

   

  OPĆINA JOSIPDOL:

  UKUPNO: 9.805.144,94 KN

  REALIZIRANO: 7/16 (44%)

  U TIJEKU: 5/16 (31%)

   

  OPĆINA KAMANJE:

  UKUPNO: 2.635.000,00 KN

  REALIZIRANO: 2/5 (40%)

  U TIJEKU: 1/5 (20%)

   

  OPĆINA KRNJAK:

  UKUPNO: 4.149.842,37 KN

  REALIZIRANO: 4/11

  U TIJEKU: 5/11

   

  OPĆINA LASINJA:

  UKUPNO: 1.386.878,13 KN

  REALIZIRANO: 4/10 (40%)

  U TIJEKU: 2/10 (20%)

   

  OPĆINA NETRETIĆ:

  UKUPNO: 1.039.350,00 KN

  REALIZIRANO: 6/13 (46%)

  U TIJEKU: 2/13 (15%)

   

  OPĆINA PLAŠKI:

  UKUPNO: 11.666.601,18 KN

  REALIZIRANO: 7/19 (37%)

  U TIJEKU: 2/19 (11%)

   

  OPĆINA RAKOVICA:

  UKUPNO: 30.502.210.89 KN

  REALIZIRANO: 9/20 (45%)

  U TIJEKU: 4/20 (20%)

   

  OPĆINA RIBNIK:

  UKUPNO: 1.279.185,69 KN

  REALIZIRANO: 2/8 (25%)

  U TIJEKU: /

   

  OPĆINA SABORSKO:

  UKUPNO: 3.313.907,00 KN

  REALIZIRANO: 2/17 (12%)

  U TIJEKU: 3/17 (18%)

   

  OPĆINA TOUNJ:

  UKUPNO: 8.777.464,89 KN

  REALIZIRANO: 6/12 (50%)

  U TIJEKU: 1/12 (8%)

   

  OPĆINA VOJNIĆ:

  UKUPNO: 5.481,224,51 KN

  REALIZIRANO: 10/21 (48%)

  U TIJEKU: 2/21 (10%)

   

  OPĆINA ŽAKANJE:

  UKUPNO: 2.641.299,26 KN

  REALIZIRANO: 5/11 (45%)

  U TIJEKU: 2/11 (18%)