Prvi Karlovački

Projekt “Edukacijom i rehabilitacijom do samostalnosti”

Autor: Branko Obradović

19.11.2019

Mozaik

U Udruzi slijepih Karlovačke županije održano je pet edukativnih radionica

U sklopu projekta “Edukacijom i rehabilitacijom do samostalnosti” u Udruzi slijepih Karlovačke županije održano je pet edukativnih radionica. Tri radionice psihološke podrške i edukativnog predavanja u svrhu lakšeg prihvaćanja invaliditeta sa naznakom na novo oslijepjele osobe, zatim po jedna radionica procjene savladavanja mekih vještina i hodanja dugim bijelim štapom te prezentacija tiflotehničkih pomagala za slijepe osobe i tehnička pomoć za njihovu uporabu  Edukacije su  provodili stručnjaci Hrvatskog saveza slijepih koji je ujedno i suradnička organizacija na ovom projektu. Udruga je stvorila sustav rada u kojem se kontinuirano provodi procjena i analiza potreba članova. Dobiveni rezultati ukazuju na specifične probleme članova koji su vid izgubili u kasnijoj životnoj dobi. Vrlo mali broj ih je prošao programe psihosocijalne rehabilitacije i edukacije odraslih, koji im omogućuju integraciju i osamostaljivanje u svakodnevnom životu. Osuđeni su na samotni život i nerijetko su povučeni i osamljeni, društveno izolirani, smanjene fizičke aktivnosti zbog nesnalaženja u okolini. Sve to zajedno  dovodi do psihičkih stanja poput depresije i anksioznosti, osjećaja nemoći te takvo opće psihofizičko stanje loše utječe  na njihovo zdravlje. Svrha projekta je kroz edukacijski i rehabilitacijski program, suradnjom sa organizacijama pružatelja  inovativnih usluga iz različitih područja, osigurati aktivniji, kvalitetniji život za 25 članova Udruge. Opći cilj projekta je stvaranjem grupne potpore, jačanjem  kapaciteta udruge, te pružanjem kvalitetnih programa edukacije, rehabilitacije i psihološke podrške novo oslijepljelim osobama, omogućiti lakšu adaptaciju i integraciju u društvo te prihvaćanje invaliditeta. Provedbu radionica financirala je  Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo na osnovu javnog natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu. (b.o.)