Prvi Karlovački

Projekt “Edukacija-naše svjetlo na putu do samostalnosti”

Autor: Branko Obradović

05.05.2021

Mozaik

Udruga slijepih Karlovačke županije počela s projekta kojeg financiraju Hrvatske šume

Udruga slijepih Karlovačke županije započela je s provedbom projekta “Edukacija – naše svjetlo na putu do samostalnosti”, koji je u potpunosti financiran sredstvima Hrvatskih šuma. U sklopu projekta održat će se četiri edukativno rehabilitacijske šetnje uz karlovačke rijeke Mrežnicu, Kupu, Koranu i Dobru. Prva šetnja održana je 4. svibnja 2021. godine uz rijeku Mrežnicu, gdje se korisnike educiralo o toj rijeci, hidrogeografska obilježja, izvori, sport, riblje vrste i slično. Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje kvalitete življenja slijepih osoba, poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja, povećanje kvalitete kulturne edukacije, povećanje stupnja socijalizacije korisnika, senzibilizirana javnost o problemima s kojima se slijepe osoba susreću u svakodnevnom životu te o njihovim potrebama i mogućnostima, te suzbijanje predrasuda i socijalnih barijera o slijepim osobama u lokalnoj javnosti.