Vodovod i kanalizacija

Projekt aglomeracije Karlovac - Duga Resa i ove godine predstavljen na Sajmu udruga u Karlovcu

VIŠE IZ RUBRIKE

I ViK na Sajmu udruga

Od početka provedbe projekta ukupno je izgrađeno 50 km kanalizacijske te 40 km nove vodoopskrbne mreže.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa“, predstavljen je i ove godine na danas održanom tradicionalnom Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca.

Napredak radova, kao i značaj ovog projekta za stanovništvo i okoliš predstavila je Maja Božić, glasnogovornica Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac.

-Od početka provedbe projekta ukupno je izgrađeno 50 km kanalizacijske te 40 km nove vodoopskrbne mreže, odnosno izvedeno je više od 70% linijskih građevina. Radovi u naseljima Turanj i Kamensko su u potpunosti završeni, a u visokom postotku gotovosti su i radovi u naseljima Hrnetić, Gornja Švarča, Donja Švarča, Belajske Poljice, Jamadol te Jozefinskoj i Tušmeru, istaknula je Maja Božić.

Od drugih ugovora, realizirana je isporuka vozila za održavanje sustava odvodnje za tvrtke Vodovod i kanalizacija i Komunalno Duga Resa. Također, završio je probni rad postrojenja za solarno sušenje mulja, prilikom kojeg su postignuti ciljevi projekta, odnosno smanjenje volumena mulja 3 do 4 puta, što će ujedno značiti znatno smanjenje troškova njegova zbrinjavanja. Također, ugrađena je nova oprema za praćenje procesa na UPOV-u što ide u prilog još učinkovitijeg rada pročistača, doznajemo iz ViK-a.

Projekt aglomeracije Karlovac-Duga Resa vrijedan je više od 413 milijuna kuna te s 68,78% sufinanciran sredstvima Europske unije. Obuhvaća izgradnju 65 km i rekonstrukciju 6,9 km sustava odvodnje, izgradnju 27 crpnih stanica te rekonstrukciju ukupno 56 km sustava vodoopskrbe, dijelom sufinanciranog od EU, a dijelom kroz financiranje Vodovoda i kanalizacije. Također, obuhvaća izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja na UPOV- u Grada Karlovca i Duga Rese te nabavu vozila za održavanje sustava odvodnje i nabavu mjerne opreme za optimizaciju rada UPOV-a.

Pored EU financiranog dijela, kroz paralelna ulaganja Grad Karlovac, Gradska toplana d.o.o,  Grad Duga Resa i Elektra Karlovac - HEP ODS u pojedinim naseljima investiraju u ostalu infrastrukturu.

U gradu Karlovcu projektom su obuhvaćeni: Zvijezda, Gornja Švarča, Donja Švarča, Mala Švarča, Turanj, Kamensko, Gornje Mekušje, Drežnik, Hrnetić  i Jamadol. Dijelovi Grada Duga Rese obuhvaćeni projektom su: Tušmer, Gornje Mrzlo polje i Jozefinska cesta, a u Općini Barilović Belajske poljice.

Realizacijom ovog vrijednog projekta ostvarit će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6% što odgovara izgradnji 2 593 nova priključka na odvodnju, odnosno planiranom broju od 11 655 novo spojenih stanovnika na novoizgrađeni sustav javne odvodnje, najavljuju u Vodovodu. Projektom će se unaprijediti obrada i zbrinjavanje mulja s UPOV- a te će se optimizirati njegov rad. Također, poboljšat će se sustav vodoopskrbe kroz rekonstrukciju cjevovoda i prespajanje kućnih priključaka, saznajemo.

Na Sajmu udruga Grada Karlovca i ove su godine svoje djelovanje predstavile brojne udruge, kako bi na uključivanje potaknule više građana koji bi time ispunili svoje slobodno vrijeme, dobili priliku aktivnije sudjelovati u životu lokalne zajednice te posvetili svoje vrijeme zdravim načinima života kroz bavljenje sportom, plesom, zdravom prehranom, prevencijom ovisnosti i slično. Dodatno, cilj je pružiti priliku za razmjenu iskustava i kontakata među lokalnim udrugama te udrugama i gostima Sajma.