Javni uvid ispravka prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

VIŠE IZ RUBRIKE

    U trajanju od 15 dana Grad Karlovac daje na javni uvid ispravak prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Karlovca.

    Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države kojeg donosi Gradsko vijeće za svoje područje, na prijedlog gradonačelnika. Zakon propisuje da Program treba sadržavati sljedeće: ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave, podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave i vrstu proizvodnje na istom, površine određene za povrati i zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, površine određene za zakup, površine određene za zakup za ribnjake, površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka, površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca, s popratnom dokumentacijom može se obaviti radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Karlovca, Trg bana Josipa Jelačića 1, soba broj 8 ili na službenim stranicama Grada Karlovca.

    Donošenjem ovog Programa Grad Karlovac će omogućiti prodaju zemljišta manjih površina zainteresiranim korisnicima vodeći računa o zakonskim propisima dok će veće površine ići u zakup.