Udruga Carpe Diem predstavila program „Zajedno za bolju zajednicu 2“

Program je namijenjen djeci smještenoj u ustanovama i azilantima

VIŠE IZ RUBRIKE

Za mlade

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u ukupnom iznosu od 75 tisuća eura

U Centru za mlade Grabrik predstavnici udruge Carpe Diem predstavili su projekt “Zajedno za bolju zajednicu 2”.

-Od 2020. do 2023. godine udruga Carpe Diem je provodila trogodišnji program s istim nazivom koji se pokazao izuzetno kvalitetan i dobar i ove godine smo ga ponovo prijavili. Naravno unaprijedili smo ga i prilagodili prema novim potrebama djece i mladih. Od 1. lipnja je krenula provedba, a u rujnu smo krenuli s aktivnostima. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u ukupnom iznosu od 75 tisuća eura. Partneri na projektu su nam Grad Karlovac, Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Karlovac, te domovi Centar za pružanje usluga „Vladimir Nazor“ i Dom za odgoj djece i mladeži, najavila je Aleksandra Podrebarac.

Više o samom programu govorio je Mislav Šipek, pojasnivši kojim je skupinama djece i mladih usmjeren te koji su mu ciljevi.

-Program ima za cilj smanjiti socijalu isključenost mladih i djece pogotovo iz socijalno osjetljivih skupina. Dakle, djeca iz alternativne skrbi, djeca sirijskih migranata i bilo koja druga skupina u društvu koja bi bila u tom riziku od socijalne isključenosti. Program kroz tri godina trajanja u svakoj godini želi ostvarit taj cilj kroz ciklus različitih radionica, rekao je Šipek i izdvojio neke od radionica.

-  Radionice koje su na izuzetno važne su radionice životnih vještina, ideja je da iza njih djeca i mladi postanu samostalniji za svoj budući život, da nauče vještine poput kuhanja, sadnje biljaka, izrađivanja namještaja, šivanja odjeće i slično. Dakle sve one koje bi bile korisne ne samo njima nego bilo kojem čovjeku koji ulazi u samostalan život. Važna je odrednica uključivanje djece i mladih u našu lokalnu zajednicu kroz radionice o volontiranju i upoznavanje s volontiranjem, a s druge strane provođenjem volonterskih akcija u zajednici da se razbiju određeni stereotipi vezani uz pojedine ranjive skupine, istaknuo je Mislav Šipek.

Zato je u provedbu programa uključeno puno aktera, uz spomenute partnere surađuju i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i s Gimnazijom Karlovac oko pomoći u učenju sirijskim azilantima.

U ovaj je projekt tijekom protekle tri godine bilo uključeno 40-ak korisnika, a nadaju se da će ih u novom/starom programu biti uključeno i više.