Prvi Karlovački

Proglašena prirodna nepogoda za Draganić i Ozalj

Autor: Ksenija Begović

07.06.2022

Vijesti

Za područje općine Draganić i grada Ozlja županica Martina Furdek Hajdin proglasila je prirodnu nepogodu, zbog posljedica nevremena koje je to područje pogodilo 2. lipnja.
Proglašavam prirodnu nepogodu za Grad Ozalj te Općinu Draganić zbog vremenske nepogode uzrokovane tučom, koja je na navedenom području nanijela velike štete na poljoprivredi, prometnoj infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima dana 02.06.2022. godine.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo unijeti prve procjene štete u Registar šteta u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Zadužuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačnu procjenu štete prijavi Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Glasniku Karlovačke županije“, navedeno je u priopćenju Ureda županice.