Irena Grčić, pročelnica gradske Službe za javnu nabavu

Procijenjena vrijednost postupaka nabave u ovoj godini iznosi 40,3 milijuna eura bez PDV-a

VIŠE IZ RUBRIKE

  Složeni postupci

  Rad gradske Službe za javnu nabavu u 2023. godini i plan rada za ovu godinu bile su tema današnje konferencije za novinare pročelnice Irene Grčić.

  -U 2023. godini Služba za javnu nabavu provela je 122 postupka nabave ukupne procijenjene vrijednosti 49 milijuna eura bez PDV-a. Također je obavljala poslove komunikacije i koordinacije s nadležnim tijelima po pitanju uklanjanja najugroženijih zgrada oštećenih potresom, istaknula je Grčić.

  Među najznačajnijim provedenim postupcima javne nabave istaknula je opremanje zgrade kina Edison, unaprjeđenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete grada Karlovca tzv. ESCO model, zatim nabava za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića Rečica. Za tu nabavu rekla je kako je bila po posebnim propisima, te prva financirana iz NPOO-a, a radovi su u tijeku. Također lani je provedena nabava za radove na rekonstrukciji mosta Rakovac koji su također  u tijeku. Provedena je nabava za izgradnju parkirališta u Ulici kralja Zvonimira, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta Grada Karlovca, za radove na izgradnji Sportsko-rekreacijskog centra Mostanje  gdje je ponovljen postupak, za javnu uslugu komunalnog linijskog prijevoza putnika, za projektno urbanističko-arhitektonski natječaj za rekonstrukciju i uređenje trga na sjevernom uglu Ulice kralja Tomislava i Prilaza V. Holjevca, tzv. Nazorova.

  Nadalje, provedena su 23 postupka sukladno propisima o obnovi od potresa u ukupnoj vrijednosti od 40,3 milijuna eura bez PDV-a. Odnose se na radove konstrukcijske obnove na Hrvatskom domu i OŠ Dragojle Jarnjević, projektiranje cjelovitih obnova za 6 zgrada (Mihalićeva kuća, Mala zgrada gradske uprave, Gradski muzej, KA -MOD, Hrvatski dom, OŠ Dragojla Jarnjević), na sanaciju poslovnih zgrada u vlasništvu Grada Karlovca i drugo.

  Kao dodatnu aktivnost Služba za javnu nabavu provodila je komunikaciju s Državnim inspektoratom RH i koordinaciju aktivnosti koje je morao provoditi Grad Karlovac prilikom uklanjanja zgrada oštećenih potresom.

  Naime, u gradu Karlovcu uklonjeno je 17 zgrada čiji su ostaci neposredno prijetili sigurnosti i zdravlju ljudi i drugim zgradama. Zgrade je po službenoj dužnosti uklonio Državni inspektorat RH na temelju donesenih rješenja o uklanjanju na teret državnog proračuna, a sve sukladno Zakonu o državnom inspektoratu i Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom kada se, kako je pojasnila pročelnica, iz navedenih razloga zgrade uklanjanju bez obzira na vlasništvo i bez suglasnosti vlasnika.

  Osim što je Služba intenzivno komunicirala s Državnim inspektoratom na tjednoj bazi, koordinirali su aktivnosti nadležnih upravnih odjela i tvrtke Čistoća  po pitanju odlaganja materijala i otpada, uklanjanja postavljenih skela oko objekata u svrhu zaštite građana, prometne regulacije, imovinsko-pravnih odnosa te privremenog zbrinjavanja građana. Također, kako je navela Grčić, primali su stanare iz zgrada u uklanjanju i njihove telefonske upite, te komunicirali iznesenu problematiku s Državnim inspektoratom i nadležnima u gradskoj upravi.

  U prvoj fazi uklonjeno je sedam zgrada i to u ulicama Dragojle Jarnević 1,

  Ljudevita Gaja 20, Ljudevita Gaja 16, Rakovac 20, Jurja Križanića 36, u Ulici dr. Vladka Mačeka 35,  Dubovac 18. U II fazi uklonjeno je 10 zgrada i to u ulicama Kneza Branimira 66, Ivana Šimunića 21, Ivana Banjavčića 26, Ivana Šimunića 15, Banija 19, Dubovac 12a , u Ulici Janka Draškovića 8, Gornja Gaza 11, Banija 135, te Marmontova aleja 55.

  U drugoj fazi uklonit će se još dvije zgrade za koje su donijeta rješenja o uklanjanju i postala izvršna na adresi Ulica Franca Prešerna 7 i u Ulici Ivana Šimunića 7, dok za zgradu u Dragojla Jarnević 2 treba donijeti rješenje.

  Što se tiče plana nabave Grada Karlovca za 2024. godinu, ukupna procijenjena vrijednost postupaka nabave iznosi 40,3 milijuna eura bez PDV-a, a kako je najavila, zasigurno će se povećati nakon rebalansa proračuna.

  Među najvažnijim postupcima nabave pročelnica je istaknula radove na izgradnji dječjeg vrtića Luščić u iznosu od šest milijuna eura, zatim za cjelovite obnove zgrada oštećenih potresom i to Mihalićeva kuća za koju je procijenjena vrijednost 400.000 eura, Mala zgrada gradske uprave u iznosu od 1,9 milijuna eura, za zgrada KA-MOD predviđeno je 2,8 milijuna eura, za zgradu Gradskog muzeja 1,8 milijuna eura, za Hrvatski dom 5,8 milijuna eura i OŠ Dragojla Jarnević pet milijuna eura, što za navedene objekte ukupno iznosi 17,7 milijuna eura.

  U planu je i nabava za izgradnju nogometnog igrališta Turanj tzv. Korana u procijenjenoj vrijednosti od 1,4 milijuna eura, za radove na izgradnji nogostupa u Žumberačkoj ulici u iznosu od 1,2 milijuna eura, za izgradnju nogostupa Hrnetić za što je nabava procijenjena na 472.000 eura, za izgradnju nogostupa Sajevac predviđena je u iznosu od 630.000,00 eura, za radove na izgradnji parka Grabrik 1.33 milijuna eura, za radove na izgradnji prometnice Luščić 1,750 milijuna eura. Nadalje, za javnu nabavu za Urbanističko arhitektonski natječaj za bazenski kompleks s poduzetničkim inkubatorom-Luščić planirano je 117.000 eura. Za radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta Grada Karlovca – faza I, predviđeno je 373.040 eura – nabava je u tijeku, a predstoji još postupak asfaltiranja makadam prometnica u procijenjenoj vrijednosti od 450.000 eura, također bez PDV-a. Nadalje, za u planu je javna nabava za uređenje stanova u vlasništvu Grada Karlovca u iznosu od 49.830 eura, kao i za uređenje poslovnih prostora u visini od 64.000 eura.

  -Postupak nabave jest složen, opširan i dugotrajan proces, a izrada dokumentacije o nabavi je doslovce stvaranje ugovornih obveza. Svi uvjeti zadani u bilo kojem dijelu DoN-a moraju se primjenjivati prilikom izvršenja ugovora. Dokumentacija o nabavi obuhvaća sve dokumente koji se objavljuju na znanje potencijalnim ponuditeljima u svrhu dostave ponuda; Upute ponuditeljima, tehničke specifikacije u vidu troškovnika, tehnička dokumentacija, prijedlog ugovora i drugo. Što se veća pažnja posveti izradi dokumentacije o nabavi, izvršenje ugovora bit će ispravnije i lakše. Pri tom ključnu ulogu imaju specijalisti javne nabave u tijesnoj sinergiji sa strukom.

  Valja naglasiti da nabave u EU projektima imaju dodatna pravila provedbe i podložne su strogim provjerama kontrolnih tijela, međutim svaka nabava bez obzira na izvor financiranja treba se provoditi po istom principu rukovodeći se propisima iz nabave i ostalim posebnim propisima, poštivajući prvenstveno načela javne nabave.

  Danas su svim EU projektima obvezni zeleni, društveni/socijalni jednom riječju održivi te digitalni čimbenici iz čega proizlazi više i ne tako nova grana nabave, a to je održiva nabava u kojoj se svi moramo dodatno educirati. Na nacionalnoj razini u tom smislu donijet će se Uredba o obveznim kategorijama zelene nabave, zaključuje pročelnica Grčić.