Prvi Karlovački

Priopćenje SDP-a povodom pokušaja bespravne gradnje zida na obali Korane kraj slapa

03.06.2019

Politika

Priopćenje Gradske organizacije SDP-a Karlovac

Priopćenje SDP-a donosimo u cjelosti.

Povodom pokušaja bespravne gradnje zida na obali Korane kraj slapa izražavamo punu podršku inicijativi „Spasimo Koranu“ i dajemo sljedeće priopćenje te Vas molimo da ga, ukoliko nalazite opravdanim, objavite.

Na mjestu današnjeg ugostiteljskog objekta prije Domovinskog rata je bio uspješan hotel Korana u društvenom vlasništvu tvrtke HUP Korana.

Tijekom rata oštećen je s nekoliko neprijateljskih granata, a kasnije devastiran iako nije bio na okupiranom teritoriju. Tvrtka HUP Korana je tijekom hrvatske  gospodarske  tranzicije propala.

Devastirani hotel je nakon dugog vremena kupio sadašnji privatni investitor uz obavezu da sagradi novi hotel što je bilo dobro prihvaćeno u javnosti.

Na toj lokaciji treba sagraditi novi reprezentativni hotel .

Da bi se dobila građevinska dozvola za bilo kakvu gradnju moraju se poštovati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja. Za ovu lokaciju odredbe Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca (GUP) predviđaju obvezu provođenja urbanističko arhitektonskog natječaja kako je predložila  struka (Društvo arhitekata , građevinara i geodeta Karlovac – DAGGK).

Izbjegavajući obvezu odredbe iz važećeg GUP-a o javnom urbanističko arhitektonskom natječaju izdana je građevinska dozvola za 1. fazu rekonstrukcije postojećeg hotela (?!)  upitne legalnosti  nakon čega je nastao sadašnji ugostiteljski objekt s dječjim igralištem „Lana hotel“  bez smještajnih jedinica i javnih sadržaja koje svaki urbani hotel ima. Građevinsku dozvolu je gradska uprava proglasila poslovnom tajnom (?!) pa nije bila dostupna  javnosti niti gradskim vijećnicima.

Prostor na kojem je bio hotel Korana i na kojem bi se sada trebao izgraditi novi hotel je jedinstvena lokacija u gradu. Iz tog razloga struka (DAGGK) je  svojevremeno predložilo obvezno provođenje javnog arhitektonskog natječaja radi dobivanja najboljeg oblikovnog i sadržajnog rješenja za ovu lokaciju kako bi to mogla biti jedna prepoznatljiva vizura grada u budućnosti.

Grad Karlovac je nedavno pokrenuo izradu Izmjena i dopuna GUP-a Karlovca, pretpostavljamo s namjerom ukidanja obveze provođenja javnog urbanističko arhitektonskog natječaja kako bi se investitoru, koji  evidentno takvu raspravu želi izbjeći, omogućilo da radi što hoće.

Očito je da Grad Karlovac i vladajući HDZ,  želi ukidanje obveze javnog arhitektonskog natječaja, kako bi se kasnije, kao i nebrojeno puta ranije u sličnim situacijama kad su umjesto općeg interesa branili privatne interese, sakrili iza struke i odgovornost prebacivali na tu istu struku i gradske vijećnike koji su takvu odluku donijeli.

Imajući u vidu neke prethodne radnje investitora (upitnost legalnosti građevinske dozvole, nepotrebno uklanjanje dva znamenita gradska stabla : močvarnog čempresa (Taxodium distichum) i tise (Taxus baccata), plastične figure kao primjer lošeg ukusa inzistiramo  da za ovu lokaciju ostane na snazi odredba u GUP-u o obveznom urbanističko arhitektonskom natječaju kako bi investitor i građani dobili kvalitetno i zadovoljavajuće rješenje .

Investitor sam po sebi može imati novaca i dobre namjere, ali rezultat iz neznanja može biti katastrofalan i zato treba poštivati struku i propise što je u krajnosti dobro i za privatni i javni interes.

Hotel većeg kapaciteta  je potreban turističko gospodarski sadržaj u gradu upravo na toj lokaciji gdje je i nekad prije rata bio uspješan hotel  i nitko nije protiv njegove izgradnje.

Prema tome, naš stav je ujedno zahtjev gradonačelniku Mandiću, vladajućima u Gradu, ali i preporuka investitoru: ne ukidajte obvezu provedbe javnog arhitektonskog natječaja, poštujte propise, poštujte volju građana, ostavite plažu i dovoljno velik prostor uz slap na što su se generacije Karlovčana  navikle.

Poštujte javni interes i svoje sugrađane, samo tako možete dobiti njihovu podršku za ovu investiciju.

 

U Karlovcu 3. lipnja 2019.godine.

Dario Janković

Predsjednik GO SDP Karlovac