Prvi Karlovački

Priopćenje Gradske organizacije HDZ-a Duge Rese

Autor: Branko Obradović

04.05.2020

Politika

Gradska organizacija HDZ-a Duga Resa: Gradonačelnik nastavlja samovolju pod krinkom koronavirusa

Koliko smo se svi spremni solidarizirati i reagirati pozitivno u dobroj vjeri da svi oko nas postupaju ispravno za vrijeme koronakrize, pokazala je i sjednica dugoreškoj Gradskog vijeća održana dana 27. ožujka 2020. godine. Želimo ovim putem informirati javnost da je tada predložena i jednoglasno usvojena  Izmjena i dopuna Pravilnika o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Duge Rese, u predloženom tekstu u kojem se navodi da “svi službenici koji žive više od 30 km od mjesta rada ostvaruju paušalni iznos od 700,00 kuna”, što je apsolutno protivno Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike, NN112/2017, a koji u članku 53. regulira način plaćanja putnih troškova za sve službenike i namještenike u Republici Hrvatskoj.

U članku 53., stavak 5. i 6., jasno se navodi da osim iznosa mjesečne karte javnog prijevoza u mjestu rada zaposlenik ima pravo na plaćene pune putne troškove međumjesnog prijevoza za odlazak i povratak na posao prema cijeni mjesečne karte, odnosno ukoliko ne postoji međumjesni prijevoz s kojim radnik može redovno doći na posao u iznosu 1,00 kune po prijeđenom kilometru.

U istoj odluci u Pravilnik se unosi još jedna nezakonita odluka da zaposlenik, koji zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, odbije novo radno mjesto, nema pravo na zakonom uvjetovanu otpremninu.

Način ispate otpremnine reguliran je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike, člankom 65., kao i Zakonom o radu, člankom 127. u kojima se isplata otpremnine ne može ničim uvjetovati, već je jasno zakonski regulirana.

Podsjećamo gradonačelnika kao predlagatelja navedenih odluka da donošenje Pravilnika, Statuta ili drugih akata ne može isključiti zakone Republike Hrvatske, ne može ih mijenjati, već mora s njima biti usklađeno, posebno sa Zakonom o radu kao lex specialisom.

Zaključno, Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) u čl. 10 izričito je određeno da Pravilnik o unutarnjem redu donosi gradonačelnik, a ne gradsko vijeće!

Ono što također ne znamo, na koliko se to zaposlenika odnosi i kakvi su financijski učinci takve odluke? Što ga je natjeralo na takav čin? Upitan o tome na aktualcu današnje sjednice Gradskog vijeće kako je dozvolio da se odgovornost prebaci na Gradsko vijeće, gradonačelnik je odgovorio u svom dobro poznatom stilu: “Sve je po zakonu! Grad nema Kolektivni ugovor i za sve moramo tražiti suglasnost gradskog vijeća. Sad kad ja želim reorganizirati gradsku upravu ne date mi da radim.!” Ne pada nam na pamet nekome braniti da radi, ali po zakonima RH, a ne provoditi samovolju i skrivati se iza odluka gradskog vijeća te pritom bilo kome uskraćivati zakonski dodijeljena prava, što je u ovom slučaju učinio. A ako želi restrukturirati gradsku upravu, onda se to radi planski, promišljeno i u paketu, ne na ovaj način.

Na današnjoj sjednici glasalo se i o Odluci o donošenju mišljenja na konačni Nacrt Strategije razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019.-2027. i Klub vijećnika HDZ-a podržao je istu obzirom da je ona uvjet za realizaciju Strategije, no moramo istaknuti kako nismo zadovoljni predloženim projektima, a isto tako moramo istaknuti da su svi navedeni projekti još u povojima.

Tko je odlučivao o izboru projekata koji će se definirat u razvojnoj strategiji? Zašto se o tome nije raspravljalo na Vijeću, ili se zatražilo prijedloge? Ako raspravljamo o aktima za koje nismo nadležni niti odgovorni zašto nismo raspravili o budućem razvoju grada? Gradonačelnik je dobio konkretne prijedloge Gradske organizacije HDZ-a Duga Resa, no o njima nije želio razgovarati, a vrlo dobro zna da Duga Resa nije ušla u ITU njegovom zaslugom, već zaslugom i upornošću GO HDZ-a Duga Resa! U okviru zadanih ciljeva moglo se daleko više doprinijeti razvoju grada. Jasno je da se u Strategiji nalazi samo indikativan popis projekata i da je nemoguće sve nabrojene projekte financirati i da će samo neki od njih biti odabrani. Međutim, predloženi projekti Duge Rese, na žalost, pokazuju samo da još uvijek nije osviješteno gdje bi željeli biti za 5 ili 10 godina. Unatoč činjenici da se najveći dio sredstava može povući za revitalizaciju i očuvanje kulturne baštine, nije se razmišljalo o tome da je unutar Strategije za teritorij Duga Rese potrebno između ostalog navesti Kulturno – povijesnu cjelinu sveti Petar Mrežnički, kao i pojedinačno kulturno dobro Crkvu svetog Petra Apostola. Ova dobra trebala su biti navedena budući se nalaze na administrativnom teritoriju grada. Svima znano, narod koji zaboravi svoju povijest, nema ni budućnost….

Svjesni smo činjenice da se za svaki projekt moraju steći određeni uvjeti i učiniti potrebne predradnje, no o tome je trebalo pravovremeno razmišljati i planirati dugoročno, svih ovih 19 godina vlasti HSS-a!

Ozalj npr. u urbanom području ima 9,2 posto stanovnika, a ima razrađen program od 24 projekta među kojima je nekoliko visokog stupnja spremnosti.

S druge strane, Duga Resa, koja u urbanom području ima 15,2 posto stanovnika, ima jedva 9 projekata, od kojih je većina još u povojima ili se pak već godinama provlače kroz gradski proračun i nisu se uspjeli financirati. Nikakav razvojni plan u ovome nije vidljiv, ali vidljivo je da na žalost nedostaje dugoročno planiranje kao i jaka logistika.

Također, jedna od točaka dnevnog reda na današnjoj sjednici bila je Izmiena Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese, donošenje. Klub vijećnika HDZ-a nije podržao ovaj prijedlog, jer iako je zakonski opravdano da poslodavac ukida i osniva radna mjesta, pravno je neutemeljeno poduzimati takve radnje bez izmjene sistematizacije radnih mjesta, te bi iz tog razloga bilo protuzakonito da Gradsko vijeće usvoji ovakav prijedlog koji nije utemeljen na zakonima i pravnoj praksi Republike Hrvatske. Bili smo naravno u manjini, Izmjena Odluke usvojena, vidjet ćemo nastavak priče….

Informacije radi, unutar Grada ne postoji niti Radničko vijeće niti sindikat iz čega proizlazi činjenica da se opći akti ne donose na zakonom predviđen način, ništetni su, a postupanje ima obilježja prekršaja opisanih i Zakonom o radu.

Što nas još očekuje i kako će koronakriza utjecati na daljnji rad gradonačelnika pokazat će vrijeme…

Gradska organizacija HDZ-a Duga Resa