Grad Karlovac

Priopćenje Grada Karlovca vezano uz presudu Visokog upravnog suda

VIŠE IZ RUBRIKE

Presuda

"Prihvaćamo da je u proceduri donošenja Odluka došlo do previda i propusta"

Priopćenje donosimo u cijelosti.

Grad Karlovac zaprimio je presude Visokog upravnog suda koji je poništio Odluke zbog proceduralnih razloga i nadležnosti, te nećemo ići u daljnja postupanja. Pokrenuli smo sve postupke kako bi u najbržem mogućem roku donijeli nove Odluke i nesmetano nastavili provoditi programe i aktivnosti vezane uz uspostavu javne usluge prijevoza i novčanih potpora novorođenčadi.

Vrijedi napomenuti da smo upravo Odlukom koja je poništena, povećali naknade za novorođenčad, a u slučaju javne usluge prijevoza nabava je provedena, ali je probijena procijenjena vrijednost za više od milijun eura, te smo ju poništili nevezano za presudu Visokog upravnog suda.

Prihvaćamo da je u proceduri donošenja Odluka došlo do previda i propusta, naravno nastojat ćemo ovakve situacije smanjiti na najmanju moguću mjeru.

I dalje stoji naš poziv svim vijećnicima da nas upozore ukoliko smatraju da je negdje došlo do nepravilnog postupanja.