Prvi Karlovački

Priopćenje Dimitrija Birača povodom nedavne izjave Marina Svetića u ime Uprave šuma Karlovac

Autor: Branko Obradović

12.09.2021

Karlovac

Dimitrije Birač obišao je danas rubni dio Kozjače

Priopćenje donosimo u cijelosti. 

Nedavno je Marin Svetić, ravnatelj Uprave šuma Karlovac, odgovarajući na vrlo važno priopćenje stranke Možemo! u vezi s problematičnim odnošenjem prema šumi Kozjači, pozvao građane na obilazak šumom kako bi se uvjerili da je sve u redu.

Stoga sam ovo lijepo nedjeljno jutro, na poziv tamošnjih stanovnika, iskoristio da obiđem rubni dio Kozjače, ispod Kalvarije. Radi se o javnom putu, označenom katastarskom česticom br. 1009/48, k.o. Gornje Stative. Njime se koriste kako vlasnici susjednih šumskih parcela, tako i drugi lokalni stanovnici. Danas je on (prilažem fotografiju) toliko oštećen, prepriječen granama, ostacima srušenih stabala da se njime ne može proći niti pješice. Sve kao posljedica izvršene sječe prije nekog vremena.

Put je granica dviju katastarskih općina, Zagrad i Gornje Stative. Ali on sadrži i povijesnu zanimljivost jer je to zasigurno put koji se spominje još u Urbaru grada Dubovca iz 1579., a njime je prolazila granica triju vlastelinstava: Stenjičnjaka, Dubovca i Novigrada na Dobri, a kasnije je tu bila i granica Vojne krajine (izvori: “Hrvatski urbari”, R. Lopašić, 1894.; HDA – Upisnik kućnih i zemljišnih čestica iz 1862.).

Ovim priopćenjem pozivam Upravu šuma Karlovac da put vrati u prvobitno stanje kako bi i nadalje mogao služiti svojoj namjeni javnog dobra u općoj uporabi. Možda će građankama i građanima biti zanimljivo što je vlasnik ove, prema kategorizaciji cesta navedenoj u Zakonu o cestama, nerazvrstane ceste – Grad Karlovac.

Tako da se Marin Svetić u određenom smislu nalazi u dvostrukoj ulozi, da kao predsjednik Gradskog vijeća mora brinuti o interesima Grada, a kao čelnik Uprave šuma o interesu tog poduzeća, kojem će ta sanacija svakako biti određeni trošak. Ipak, duboko sam uvjeren da će u ovom slučaju prevagnuti interes Grada. 

Dimitrije Birač,
gradski i županijski vijećnik