Prvi Karlovački

Prijedloge i mišljenja o Urbanističkom planu uređenja Luščić centra možete upućivati od 21.10 do 19.11.

Autor: Marta Marinović

18.10.2021

Karlovac

Urbanistički plan uređenja budućeg Luščić centra uskoro će krenuti u realizaciju, naime raspisana je javna rasprava koja će trajati 30 dana, od 21. 10. 2021. do 19. 11. 2021. godine.

Uvid u Prijedlog plana, tijekom trajanja rasprave, bit će svakog radnog dana od 10 do 15 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br. 9, prizemlje, a može se potražiti i na mrežnoj stranici Grada Karlovca http://www.karlovac.hr. Sve primjedbe i prijedlozi, kao i mišljenja mogu se pisanim putem davati  do 19. studenog 2021.

Javno izlaganje održat će se 10. studenog s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici, a svi će ga moći pratiti putem video prijenosa uživo na Youtube kanalu – Grad Karlovac. Tijekom prijenosa sudjelovanje javnosti omogućit će se i slanja primjedbi, mišljenja i prijedloga na e-mail luscic@karlovac.hr . Primjedbe, mišljenja i prijedlozi putem navedenog e-maila se mogu davati do završetka javnog izlaganja, mogu biti upućeni i unaprijed, a u e-mailu se mora navesti ime i prezime /naziv i adresa. Sadržaji e-mailova će se čitati na javnom izlaganju i na njih davati odgovori, a javno izlaganje će se snimati radi izrade zapisnika o javnom izlaganju.