Prijave se primaju do 8. veljače

Prijava projekata za javni natječaj "KAkvart za 2019. godinu"

VIŠE IZ RUBRIKE

    Grad Karlovac raspisao je javni poziv vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora za podnošenje prijava za sufinanciranja projekata, koje provode jedinice mjesne samouprave Grada Karlovca kroz javni natječaj "KAkvart za 2019. godinu". U proračunu Grada Karlovca za 2019. godinu za financiranje projekata kroz javni natječaj "KAkvart za 2019. godinu" osiguran je iznos od 700 tisuća kuna. Sredstva za sufinanciranje komunalnih projekata iznose 400 tisuća kuna, a za sufinanciranje društvenih projekata 300 tisuća kuna. Prijave se primaju najkasnije do 8. veljače u 12 sati.