Prvi Karlovački

Prezentiran dokument o javnom prijevozu putnika

Autor: Marta Marinović

15.10.2021

Županija

U Karlovcu održana prezentacija dokumenta: „Analiza postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije uz nacrt prijedloga optimizacije – I. faza pripreme preduvjeta za postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi“

U Velikoj je vijećnici Grada Karlovca danas predstavnicima jedinica lokalne samouprave prezentiran dokument „Analiza postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije uz nacrt prijedloga optimizacije – I. faza pripreme preduvjeta za postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi“. Izrađivači dokumenta iz tvrtke Academica d.o.o. za prometno planiranje, razvoj tehnologije i usluge upoznali su nazočne sa rezultatima analize postojećeg stanja koja je obuhvatila infrastrukturu i prijevoznu ponudu javnog županijskog linijskog prijevoza putnika, prostorno-vremensku pokrivenosti postojećom mrežom županijskih autobusnih linija, ovisno o prostornom rasporedu stanovništva i druge bitne čimbenike te su ukazali na identificirane elemente s potencijalom unaprjeđenja i predstavili nacrt koncepta optimizacije mreže autobusnih linija na području Karlovačke županije.

Dokument je izrađen kao prva faza pripreme Karlovačke županije za implementaciju ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi, odnosno uspostavu optimalne mrežu linija, koja će stanovništvu omogućiti dostupnost javnoga prijevoza i veću mobilnost te potaknuti stanovnike na korištenje javnoga prijevoza.