Prvi Karlovački

Praksa za studente završnih godina fakulteta društveno -humanističkog usmjerenja i one koji su ga završili ali su nezaposleni

Autor: Renata Benković

23.03.2021

Karlovac

Udruga Carpe Diem u suradnji s udrugom Inicijativa mladih za ljudska prava provodi praksu u svojoj Udruzi. Praksa je namijenjena studentima završnih godina fakulteta društveno -humanističkog usmjerenja te onima koji su ga završili, ali su nezaposleni, poručuju i predstavljaju što i na koji način će se održavati praksa

-Završio/la si fakultet društveno-humanističkog usmjerenja i do sada nisi imala priliku svoje znanje primijeniti u praksi? Zainteresirana si svojim znanjem doprinijeti društvenom napretku, ali ne znaš kako je to moguće? Imaš ideje za inovativno rješavanje problema u zajednici, a nisi siguran/a kako to ostvariti? Pozivamo te da se prijaviš na praksu u udruzi!

Što nudimo?

  • 80 sati prakse u udruzi
  • Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja
  • Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice
  • Detaljni i obrazloženi komentari mentora/ice na obavljenu praksu, pismo preporuke mentora za buduće poslodavce nakon odrađene prakse sukladno tome koje vještine i znanja si demonstrirao/la za vrijeme prakse, kao i potvrda o završenoj praksi koja uključuje popis uspješno obavljenih zadataka ili stečenih znanja ili vještina
  • Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative

Malo više o našoj udruzi i zanimljivim projektima na kojima radimo:

Udruga Carpe Diem već 15 godina radi sa i za mlade te provodi niz projekata kojima je cilj osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje te poboljšanje kvalitete života.

Širok je spektar područja na kojima djelujemo od volontiranja i aktivnog sudjelovanja, zapošljavanja i poduzetništva, prevencije ovisnosti i nasilja, međunarodne suradnje pa do umjetnosti i kulture. Udruga Carpe Diem vodi Centar za mlade u Grabriku te u njemu organizira niz aktivnosti za mlade od neformalnog obrazovanja do organizacije slobodnog vremena. Centar za mlade u Grabriku je mjesto gdje mladi provode svoje slobodno vrijeme, organiziraju aktivnosti, stvaraju ideje i inicijative. Više o nama možeš vidjeti na https://carpediem.hr/

Što očekujemo?

→ Aktivno sudjelovanje na programu prakse koji je prije početka prakse usklađen s mentorom (o terminima i intenzitetu odrađivanja 80 sati dogovaraš se izravno s mentorom)

→ Spremnost za evaluaciju vlastitih vještina, znanja i pristupa s ciljem napredovanja tijekom programa prakProaktivni pristup i spremnost za razvijanje vlastitog projekta tijekom programa prakse

→ Aktivno sudjelovanje u sva četiri modula programa prakse

→ Izraženi interes za buduće zaposlenje ili drugi oblik doprinosa u civilnom društvu te interes za širi spektar tema od društvenog značaja, npr. održivi razvoj, politička kultura, prava manjina i slične teme.

Kako izgleda program?

Imat ćeš se prilike specijalizirati u:

→Vođenju projekata

Praksa je osmišljena u 4 glavna modula:

Modul 1 – Upoznaj sektor

Tijekom ovog modula upoznat ćeš se s  timom i radom organizacije, te važnosti i načinima funkcioniranja civilnog društva

Modul 2 – Učenje kroz promatranje (‘job shadowing’)

Promatranje i upoznavanje s radom osoba zaposlenih u organizaciji će ti pružiti uvid u konkretne odgovornosti i zadatke koje radnici obavljaju na dnevnoj razini. Tijekom ovog perioda, sudjelovat ćeš u raznim aktivnostima organizacije (sastanci, organizacija događaja i slično) uz superviziju mentora.

Modul 3 – Primjeni znanje i vještine

Tijekom ovog perioda, steći ćeš iskustvo timskog rada te ćeš biti odgovoran/a za obavljanje konkretnih manjih zadataka u okviru unaprijed dogovorenih aktivnosti. Sudjelovat ćeš u pisanju tekstova, pripremi sadržaja, organizaciji događaja, pisanju objava za javnost i slično.

Modul 4 – Uradi sam

U zadnjem modulu, imat ćeš prilike razviti vlastiti projekt ili aktivnost koji će do kraja modula i implementirati. Sve aktivnosti provodit će se uz nadzor i potporu mentora. Nakon završetka projekta, napisat ćeš kratki izvještaj o radu i prezentirati svoj rad kolegama u udruzi.

Koji su kriteriji prijave?

Na program prakse u civilnom društvu možeš se prijaviti ako:

✔ imaš do 30 godina

✔ završio/la si ili završavaš fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (uskoro ćeš diplomirati)

✔ nisi zaposlen/a u struci (nezaposlen/a si ili radiš izvan područja za koje si se obrazovao/la)

✔ motiviran/a si steći iskustvo u civilnom društvu

Do kada se možeš prijaviti?

Rok prijave za program prakse je 31. ožujka 2021.

Prijavi se ovdje:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclc38jK_axYRf0SrKcuFwORyoefE6TwPy8njSl99FMqn872Q/viewform?usp=sf_link

Pitanja u vezi ovog poziva možete slati na email: info@carpediem.hr