Prvi Karlovački

Uključite se u raspravu o novom nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

05.02.2019

Karlovac

Novi nacrt Odluke o komunalnom redu objavljen je na mrežnim stranicama Grada Karlovca te je dokument dostupan zainteresiranoj javnosti

Novi nacrt Odluke o komunalnom redu objavljen je na mrežnim stranicama Grada Karlovca te je dokument dostupan zainteresiranoj javnosti.

Odluka o komunalnom redu propisuje uređenje naselja koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta; način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca za gospodarske i druge svrhe; održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina; mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe.

Provedba savjetovanja s građanima donosi uključenu lokalnu zajednicu, kvalitetnije odluke, planove i programe, manje troškove i odgađanja u fazi provedbe, jača odnos povjerenja i zajedništva u naporima koji se ulažu kako bi lokalna zajednica bila kvalitetno uređena, perspektivna i po mjeri stanovnika. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 5. ožujka 2019. godine.