Prvi Karlovački

Povećanje broja nezaposlenosti u Karlovačkoj županiji

Autor: Sunčica Laić

14.08.2020

Županija

U odnosu na protekli mjesec nezaposleno je 159 osoba više, a u odnosu na srpanj prošle godine nezaposlenost je povećana za 28,7 posto ili za 861 nezaposlenu osobu.

Na kraju srpnja 2020. godine u evidenciji karlovačkog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 3.856 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec povećanje za 159 nezaposlenih osoba ili 4,3 posto. U odnosu na srpanj 2019. godine došlo je do povećanja nezaposlenosti za 28,7 posto tj. za 861 nezaposlenu osobu.

Najveći broj registriranih nezaposlenih osoba krajem srpnja 2020. bio je na području ispostave Karlovac, njih 1.653, zatim u ispostavi Ogulin gdje je zabilježeno 743 nezaposlenih, u ispostavi Slunj njih 570, te u ispostavi Duga Resa 512. Najmanje je nezaposlenih u ispostavi Vojnić, 163 osobe, te u ispostavi Ozalj, gdje je registrirano 215 nezaposlenih. U usporedbi s istim mjesecom 2019. godine, evidentirana je nezaposlenost povećana u svim ispostavama, i to najviše u ispostavama Slunj (67,2 posto) i Ozalj (48,3 posto), a najmanje u ispostavi Duga Resa (7,3 posto).

Od ukupnog broja nezaposlenih 2.282 ili 58,9 posto su žene, a 1.574 ili 41,1 posto su muškarci.

Što se tiče nezaposlenih prema dobi, u srpnju je najviše u evidenciji bilo osoba srednje radne dobi od 30 do 49 godina starosti, njih 1.568 ili 40,7 posto, zatim osoba starije radne dobi, od 50 do 65 godina starosti, te najmanje mladih, od 15 do 29 godina starosti, njih 1.086 ili 28,2 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih prvi put zaposlenje traži njih 697 (18,1%) što je povećanje udjela od 2,7 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec, te povećanje udjela za 3,0 postotna boda u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najbrojnije na evidenciji Zavoda su osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja, njih 30,9 posto, zatim slijede osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom, njih 1.057 ili 27,4 posto i osobe sa završenom osnovnom školom, njih 813 ili 21,1 posto.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, nezaposlenost je povećana u svim obrazovnim skupinama za 28,7 posto.

Najveće povećanje zabilježeno je u skupini osoba sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom i to 54,8 posto, a najmanje u skupini sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom i to 7,9 posto.

Krajem srpnja ove godine evidentirano je 335 nezaposlenih hrvatskih branitelja što je za četiri osobe ili 1,2 posto manje nego u prethodnom mjesecu, dok je istodobno za 19 osoba ili 6,0 posto više u odnosu na srpanj 2019.

godine. Udio hrvatskih branitelja u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 8,7 posto.

Krajem srpnja evidentirana je 181 nezaposlena osoba s invaliditetom što je za 4 posto ili sedam osoba više nego u prethodnom mjesecu, te za 32,1 posto ili 44 osobe više u odnosu na srpanj 2019. godine.

U srpnju ove godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 653 nezaposlene osobe što je 26,3 posto više nego u srpnju 2019. godine. S druge strane, ukupno su u srpnju iz evidencije nezaposlenih izašle 494 osobe što je za 13,9 posto manje nego u srpnju prošle godine.