Prvi Karlovački

“POTROŠAČICA” pred završetkom projekta o potrošačkim pravima i obavezama

Autor: Renata Benković

28.10.2019

Karlovac

Generalno može se zaključiti po do sada provedenim anketama i analizi dobivenih podataka, tribine su kako je prvotno bilo i zamišljeno dale rezultata. Jer, u prosjeku prije predavanja i upoznavanja potrošača s njihovim pravima i obavezama njihovo poznavanje istih bilo je na oko 50 posto, da bi po završetku tribine ono bilo na gotovo pa 95 posto.

„POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatska iz Karlovca, zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 63.897 kuna tijekom zadnjih 6 mjeseci provodilo projekt „Potrošačka prava i obaveze“.

U sklopu projekta održane su tri tribine kojima je cilj bio informirati građane –  potrošač(ic)e o pravu na siguran proizvod. Na tribinama su potrošači(ce) upoznate s definicijom potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, a prije svake tribine potrošači(ce) su dobili upitnik s pet pitanja. Nakon čega su im prezentirana dva dokumenta donesena u institucijama EU. Projektni tim čine voditeljica projekta Ana Smoljak, predsjednica Društva i dvije izvoditeljice aktivnosti, Marija Perušić, zamjenica predsjednice Društva i Branka Bišćan, tajnica Društva.

Prva javna tribina u sklopu projekta „Potrošačka prava i obaveze“ održana je u Karlovcu 6. rujna u Centru za mlade u Grabriku, na kojoj su bile Danijela Marković Krstić i Anda Kostijal iz Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta. Voditeljica Odjela za EU potrošački centar u RH, Marković-Krstić predstavila je potrošački centar u Hrvatskoj rekavši da je to Centar koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova.

Zatim su voditeljica projekta Smoljak i Perušić predstavile dokument Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela, a EK je donijela dokument pod nazivom New deal za potrošače. Po završetku prezentiranja navedenih dokumenata prisutni su dobili upitnik s istih pet pitanja.

Na početku tribine najviše točnih odgovora bilo je na pitanje: Mora li trgovac prilikom isticanja cijene proizvoda istaknuti maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda?, na koje je čak 76 posto potrošač(ic)a odgovorilo točno, a najmanje je točnih odgovora bilo na pitanje: Ako u Registar „NE ZOVI“ potrošač upiše svoj fiksni, mobilni i/ili prepaid broj telefona, smije li ga u tom slučaju trgovac zvati radi sklapanja ugovora o prodaji?, na koje je samo 25 posto potrošač(ic)a odgovorilo točno.

Zanimljivo, najmanje točnih odgovora 75 posto, bilo je na pitanje: Je li usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu? U Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa, 20. rujna održana je Druga tribina. Postupak je bio identičan kao na Prvoj javnoj tribini, ali je odaziv bio slabiji, dok je najslabiji odaziv bio na trećoj tribini u Donjem Muću, kojoj su prisustvovala tek dva potrošača.

Generalno može se zaključiti po do sada provedenim anketama i analizi dobivenih podataka, tribine su kako je prvotno bilo i zamišljeno dale rezultata. Jer, u prosjeku prije predavanja i upoznavanja potrošača s njihovim pravima i obavezama njihovo poznavanje istih bilo je na oko 50 posto, da bi po završetku  tribine ono bilo na gotovo pa 95 posto.

-Stoga slobodno možemo zaključiti da smo prvi dio projekta uspješno završile, iako nas do kraja godine čeka još nekoliko aktivnosti, rekla nam je Smoljak uoči današnje konferencije za novinare. Tako ćemo studenog u Viškovu održati konferenciju „New deal za potrošače“, radionica na temu Ravnopravnost potrošača i direktni marketnig trgovca u sklopu projekta „Potrošačka školica“ kojeg provodimo u partnerstvu s „MREŽNICOM“ – udrugom za zaštitu potrošača grada Duge Rese na rasporedu je 7.prosinca, a kaže Ana, vikend nakon toga smo u Vrbovskom, 14. prosinca gdje će biti održana tribina „Zaštita potrošača u EU“.

Projekt „Potrošačka prava i obaveze“ financiran je kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godine Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. (rb)