Prvi Karlovački

Ugovaranje usluge stručne podloge za budući urbanistički plan uređenja Borlin – Kupa

Autor: Ivica Pilaković

05.07.2022

Karlovac

Grad Karlovac potpisao je ugovor s Društvom arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) za uslugu izrade urbanističko-arhitektonske i hortikulturne (pejzažne) stručne podloge za Urbanistički plan uređenja Borlin – Kupa, u iznosu od 99.750,00 kuna.

Izradom stručnih podloga utvrdit će se postojeće stanje u prostoru, prijedlog prometnog rješenja, obnovu i uređenje postojećih i mogućih novih zelenih površina te dječjih igrališta, kupališta i šetnica s drvoredima uz obalu Kupe. Rok izvršenja je 26.8.2022.

Grad Karlovac će u sklopu izrade stručnih podloga ujedno razvijati iste za izgradnju Centra za kućne ljubimce.

Na potpisivanju ugovora ispred DAGGK-a prisustvovala je predsjednica Iva Mlinarević, dipl. ing. arh te predsjednik Kluba arhitekata Luka Krmpotić, mag. ing. arch koji će ujedno biti voditelj izrade stručnih podloga.