Aglomeracija

Pokrenut postupak angažiranja dodatnih stručnjaka za tehnologiju radova na Gazi

VIŠE IZ RUBRIKE

Radovi obustavljeni 8. ožujka

Inicijativa građana pod vodstvom Milana Medića zatražila angažiranje neovisnog revizora

U Velikoj gradskoj vijećnici jučer je održan sastanak sa stanarima Draškovićeve ulice, na temu radova u sklopu projekta Aglomeracije.

Tom prilikom predstavnici Vodovoda i kanalizacije pojasnili su da su radovi za Kraševu, Bencetićevu, Gambonovu i Draškovićevu ulicu obustavljeni 8. ožujka ove godine, odlukom Nadzora te da je Vodovod i kanalizacija pokrenula postupak angažiranja dodatnih stručnjaka za razmatranje tehnologije radova koji će se primijeniti u navedenim ulicama.

Inicijativa građana GČ Gaza pod vodstvom Milana Medića upravo je i zatražila da se angažira neovisni revizor za daljnje radove, što je i pokrenuto prije dostave njihovih zahtjeva gradonačelniku Damiru Mandiću.

-Sve nove informacije komunicirat ćemo prema stanarima te ih i ovim putem pozivamo na nastavak dijaloga i suradnje, javljaju iz ViK-a.

Građanska inicijativa Gaza poslala je medijsko priopćenje o jučerašnjem postignutom dogovoru. Priopćenje donosimo u cijelosti:

''Jučer je u Gradskoj vijećnici Grada Karlovca održan sastanak stanara Draškovićeve ulice na Gazi, koji su sazvali karlovački gradonačelnik Damir Mandić i predstavnici javnog poduzeća Vodovod i kanalizacija. Na sastanku su, osim gradonačelnika, govorili Katarina Malenica, direktorica poduzeća Vodovod i kanalizacija; Ivan Klokočki, voditelj projekta Aglomeracije te slovenski inženjer Andrej Miška, zamjenik glavnog nadzornog inženjera. Zbog velikog javnog interesa, sastanku su prisustvovali i građani Gradske četvrti Zvijezda, čije su kuće već oštećene nestručnim izvođenjem radova.

 

Na sastanku su građani ponovno htjeli saznati zašto je došlo do katastrofalnih oštećenja zaštićene povijesne i kulturne baštine u Gradskoj četvrti Zvijezda. Da li je uzrok greška u projektiranju, izvođenju ili nadzoru. Drugim riječima, građani su ponovili ključni zahtjev Inicijative građana Gradske četvrti Gaze da se hitno zaustave svi radovi te da se provede nezavisna stručna revizija projektne dokumentacije i načina izvođenja radova. Ovakva revizija bi jedina mogla dati odgovore na pitanja gdje je nastupila greška koja je dovela do uništenja javne i privatne imovine ovakvih razmjera u Karlovcu. Također, revizija bi preporučila i izmjene koje su potrebne da se radovi nastave s tehnologijom nultog pomaka, što bi zajamčilo da daljnjih oštećenja neće biti.

 

Katarina Malenica, direktorica Vodovoda i kanalizacije (VIK) je izjavila, a gradonačelnik Damir Mandić je potvrdio, da su Grad Karlovac i VIK, u svojstvu investitora, pristali usvojiti ključni zahtjev građana - a to je da se radovi zaustave te da se krene u postupak nezavisne stručne revizije.

 

Što se tiče oštećenja koja su već nastala u Zvijezdi, Katarina Malenica, direktorica VIK-a je izjavila da je oštećeno 57 zgrada od ukupno 270 koliko ih ima u povijesnoj jezgri Karlovca (ili 20% svih zgrada u karlovačkoj Zvijezdi), a gradonačelnik je oštećene građane uputio na prikupljanje dokumentacije i dostavu iste gradskim službama te obećao pomoć Grada Karlovca svim oštećenim građanima. Iz iznesenih podataka sasvim je jasno da se radi o obimu oštećenja privatne i javne imovine bez presedana u Karlovcu i cijeloj Hrvatskoj.

 

Na kraju skupa, Milan Medić, jedan od koordinatora Inicijative građana Gradske četvrti Gaze je izjavio da postoje stvari oko kojih se građani nikako ne mogu složiti s gradonačelnikom, predstavnicima VIK-a i nadzorom; kao i one oko kojih se mogu složiti.

 

Ono što je građanima i dalje neprihvatljivo jeste svaljivanje odgovornosti na građane i retorika da su oštećenja bila nužna i očekivana te da odgovornost za oštećenja moraju snositi vlasnici nekretnina. Podsjetio je da ovo nije prva obnova kanalizacije u Zvijezdi i na Gazi. Zajmom Svjetske banke je 1997. godine u Kraševoj ulici izgrađen kolektor na istoj dubini od 6 metara i s promjerom cijevi od 140 cm a da pri tome nije oštećena niti jedna zgrada. Kako se sada moglo desiti da pukne karlovačko Veleučilište i sve javne i privatne zgrade u toj ulici? Kroz ISPA projekt je rađen kolektor u Tkalčevoj ulici na Gazi. Riječ je o ulici na čijem se početku nalazi kuća minirana u ratu, koja je podkolčena gredama da se ne uruši. Pored nje je izgrađen kolektor na dubini od 6 metara, bez da se ova ruševina pomakla za jedna milimetar. Dakle, moguće je provesti radove, a da do oštećenja susjednih zgrada ne dođe.

 

Od stvari koje su prihvatljive građanima, pozdravio je najavu investitora da uđe u proces naručivanja nezavisne stručne revizije projektne dokumentacije i načina izvođenja radova, koji su u karlovačkoj Zvijezdi doveli do dosada nezapamćenog uništenja javne i privatne imovine prilikom izvođenja javnih radova.''