Prvi Karlovački

Pogled na industrijski Karlovac kroz VHS kazete

11.07.2019

Karlovac

KA – MATRIX provodi vrijedan projekt “VHS 2019: amatersko audivizualno stvaralaštvo kao baština u javnom prostoru” kojim se promiče filmska pismenost i potiče publika da aktivno sudjeluje u valorizaciji audivizualnog naslijeđa.

Ključan dio projekta bit će projekcija amaterskih audiovizualnih radova snimanih analognim video kamerama na VHS kazete. Kako bi ste što istražilo o karlovačkoj povijesti KA-MATRIX  poziva sve zainteresirane građane da posude vlastite amaterske VHS kazete koje dokumentiraju život u Karlovcu s naglaskom na karlovačku industriju. Važno je napomenuti kako to uključuje isključivo materijale snimljene krajem 1980-ih i početkom 1990-ih. Posuđene VHS kazete će se uz dozvolu autora digitalizirati i javno prikazivati na projekcijama u javnom prostoru, a potom vratiti vlasnicima.

Na ovaj se način želi trajnije zabilježiti duh vremena u online zbirku vizualne analize karlovačke svakodnevnice. Projekt sufinancira Hrvatski audiovizualni centar. Zainteresirani posuditelji kazeta mogu se javiti na e-mail adresu tomislav@ka-matrix.hr ili denis@ka-matrix.hr. (ma)

foto: KA-MATRIX