Prvi Karlovački

Početna konferencija strateškog projekta “Karlovac Karst”

Autor: Sunčica Laić

23.09.2022

Županija

Cilj projekta je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije.

Početna konferencija strateškog projekta: „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije” – Karlovac KARST održana je u utorak, 20. rujna u hotelu Frankopan u Ogulinu.

Cilj projekta je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije. Korisnik projekta su Hrvatske šume, a partner je Ministarstvo unutarnjih poslova. Ukupna vrijednost projekta je 241.279.768 mil. kuna, sufinanciran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova od čega 85% predstavljaju bespovratna sredstva, a provodi se u okviru  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Početnu konferenciju održanu na Pučkom otvorenom učilištu u Ogulinu otvorio je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić koji je u svom uvodnom govoru naglasio važnost razminiranja šumskih površina za stanovnike ogulinskog kraja ali i važnost povratka šuma u sustav gospodarenja čime će se omogućiti bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta u području pod ekološkom mrežom Natura 2000.

– Naš cilj je što učinkovitije upravljati šumskim površinama. Hrvatske šume trenutno rade na realizaciji projekata financiranih iz EU fondova u ukupnoj vrijednosti od 1,5 milijardi kuna, naglasio je predsjednik Jakupčić zahvalivši se svima koji su neumorno radili na realizaciji ovog projekta.

Ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut istaknuo je kako je na početku procesa razminiranja u Hrvatskoj bilo gotovo 13 tisuća kvadratnih kilometara minski sumnjivog područja dok je danas ta brojka svedena na 180 km².Očekuje se kako će cjelokupni proces završiti negdje krajem 2025. ili početkom 2026. godine.

Projektom Karlovac Karst do kraja 2023. razminirat će se površina od 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

Površina je podijeljena na 20 cjelina na temelju 20 idejnih planova razminiranja. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata, čime će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Osim razminiranja, ovim projektom poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura rekonstrukcijom 43,60 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste čime će se omogućiti bolja zaštita šuma od šumskih požara, a samim time i zaštita bioraznolikosti.

Jedna od važnih aktivnosti je obnova šuma i šumskog zemljišta koja će se provesti na 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa, ilirske hrastovo-grabove šume, unutar ekološke mreže Natura 2000.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg istaknuo da iako šume nisu u njihovom portfelju, klimatske promjene jesu, a upravo šume igraju vodeću ulogu u ublažavanju posljedica uzrokovanih klimatskim promjenama.