Prvi Karlovački

Počeo projekt prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom #IsključiNasilje 2

Autor: Renata Benković

30.06.2020

Vijesti

Cilj provedbe projekta je smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima te osnažiti partnerstvo udruga i ostalih lokalnih dionika

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ u partnerstvu s četiri osnovne škole, OŠ Banija, Draganići, Dubovac i Turanj započela je 1. lipnja, provedbu projekta pod nazivom, „Projekt prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom #IsključiNasilje 2“, koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 70.000 kuna.

Projekt traje 8 mjeseci, a sve projektne aktivnosti provodit će se na području grada Karlovca i okolnih mjesta te Općine Draganić. Cilj provedbe projekta je smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima te osnažiti partnerstvo udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja nad i među djecom.

Danas je održana početna konferencija i predstavljanje projekta te 1. partnerski sastanak svih uključenih u njegovu provedbu.

Neke od aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta su održavanje javne kampanje, aktivnosti zagovaranja i lobiranja u obliku tzv. Flashmob-a na temu elektroničkog nasilja nad i među djecom. Održat će se i četiri ciklusa edukativnih radionica za učenike partnerskih škola.

Teme koje će biti obrađene tijekom održavanja edukativnih radionica su: „Što je Cyberbullying?“, „Kako prepoznati Cyberbullying?“, „Kako spriječiti Cyberbullying?“, „Sigurnost djece na Internetu“, radionica predviđena za roditelje i djelatnike škola partnera, a provodit će ih naši stručni suradnici.

Prvi ciklus radionica predviđen je s početkom nove školske godine 2020/2021.

Projekt ima socijalno – ekonomski utjecaj na građane kroz širenje savjesti o problematici elektroničkog nasilja nad i među djecom, te će se kroz prezentaciju aktivnosti na projektu šira javnost dodatno informirati o problematici elektroničkog nasilja i na taj način senzibilizirati za taj problem te potaknuti na aktivniji rad svih sudionika u društvu na smanjenju elektroničkog nasilja nad i među djecom.

Projektom je planirano obuhvatiti 100 učenika osnovnih škola, petih razreda, 35 roditelja i nastavnika osnovnih škola, a u projektne aktivnosti aktivno su uključeni i volonteri koji će dati svoj doprinos sa minimalno 100 sati volontiranja na projektu.

#IsključiNasilje 2“ nastavak je to prethodno uspješno projekta „IsključiNasilje“ čije su se aktivnosti odvijale tijekom prošle godine.

Autor: Renata Benković