Projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“

Počeo ciklus informativno-edukativnih tribina za građane, prva održana u Karlovcu

VIŠE IZ RUBRIKE

Gospodarenje otpadom

Građani mogu saznati o gradnji CGO-a, njegovim javnozdravstvenim učincima i općenito kako se na održiv način gospodari otpadom

Održivo gospodarenje otpadom naziv je javne tribine održane danas u Nikola Tesla Experience Centru. Ovo je bila od informativno edukativnih aktivnosti koja se provodi u okviru projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“.

Na tribini su relevantni stručnjaci govorili o ovoj temi i gdje je pozicioniran CGO Babina gora kad je riječ o održivom gospodarenju otpadom te koji su javnozdravstveni učinci otvaranja Centra odnosno zatvaranja svih odlagališta u području obuhvata projekta. Na tribini su bili članovi Kodosa d.o.o., komunalne tvrtke i građani.

-CGO Babina gora je centralni dio održivog gospodarenja otpadom i dalje ostaje činjenica da građani moraju odvajati otpad na izvoru, da moramo odvajati sve vrijedne sirovine iz otpada, a onaj dio miješanog komunalnog otpada koji nije odvojen će dolaziti na centar, tu će se obrađivati iz njega će se još izdvajati sirovine koje se mogu oporabiti, biološki dio će se kompostirati i sigurno odložiti na odlagalište, rekla je direktorica Kodosa Marija Tufeković.

Ovakve će tribine biti održane i u drugim jedinicama lokalne samouprave koje pokriva CGO Babina gora, najavila je Tufeković, a organizirat će i radionice za škole i za građane te će se promovirati i na raznim sajmovima.

Stručna predavanja održali su načelnica Sektora za fondove Europske unije iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić, voditeljica Ispostave Državnog inspektorata u Karlovcu Jadranka Grbinić i voditelj Projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ Dražen Babić iz tvrtke Exstructa d.o.o.

Izgradnja Centra teče predviđenom dinamikom potvrdio je novinarima Babić.

-Sada smo u fazi projektiranja Centra, tri od šest građevinskih dozvola je ishođeno te je po tim dozvolama krenulo i izvođenje radova. Konkretno to su odlagališne plohe, trafostanica i interna pristupna prometnica. U prvom kvartalu 2024. očekujemo da se i za preostale tri dozvole podnesu zahtjevi Ministarstvu graditeljstva te bi kroz 2024. i prvu polovicu 2025. krenula izgradnja Centra u punom opsegu. Dinamika radova je zasada u planiranim okvirima. Ulazimo u period godine kada zbog padalina će radovi usporiti, ali to je uzeto u obzir prilikom projiciranja trajanja radova. Pored toga ove dozvole koje imamo nisu direktno na kritičnom putu projekta, a to je sastavni dio postrojenja koji će nam doći, očekujem, u drugom kvartalu slijedeće godine, istaknuo je Babić uz napomenu da je veliki izazov radna snaga u građevinskom sektoru.

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora je projekt ukupne vrijednosti 43.639.606,61 EUR, a EU sufinanciranje projekta iznosi 25.970.188,39 EUR. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Građani se s programom javne tribine mogu upoznati putem web-stranice društva KODOS i putem društvenih mreža Facebook i Instagram.