Prvi Karlovački

Platforma “Dosta pljačke” predstavila program za parlamentarne izbore

Autor: Renata Benković

26.06.2020

Izbori

Na predstavljanju programa govorili su Ivan Lovrinović, predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku, Ivan VIlibor Sinčić, predsjednik Živog zida, Ivan Pernar, Srećko Sladoljev, Vesna Balenović te Tihomir Lukanić i Davor Popović iz Živog zida

Platforma „Dosta pljačke“ danas je predstavila program za parlamentarne izbore 2020.

Na predstavljanju programa govorili su Ivan Lovrinović, predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku, Ivan VIlibor Sinčić, predsjednik Živog zida, Ivan Pernar, Srećko Sladoljev, Vesna Balenović te Tihomir Lukanić i Davor Popović iz Živog zida.
U pet točaka predstavili su program Platforme „DOSTA PLJAČKE“, koji prenosimo u cijelosti.

1.Monetarna reforma

Socijalni i gospodarski spas helikopterskim novcem

Nekonvencionalne mjere monetarno-kreditne politike (izravno kreditiranje države od HNB-a)

Covid makroekonomska politika (samodostatnost u proizvodnji hrane orijentacijom na domaću proizvodnju)

2.Novi Ovršni zakon

Novi ovršni zakon koji štiti građane

Ukidanje agencija za naplatu potraživanja
Uklanjanje odvjetnika, bilježnika i FINA-e iz ovršnog procesa
Zaštita jedinog doma

3. Pravosuđe i antikorupcija

Ispitivanje porijekla imovina i oduzimanje nezakonito stečene imovine (politička higijena)

Reforma pravosudnog sustava

Fiksni rokovi 6 mjeseci u svakom stupnju za donošenje odluka

Smanjenje broja sudaca i sudova
4. Poljoprivreda

Domaća proizvodnja

Izgradnja otkupnih centara i siguran plasman

Pokretanje agroturizma
5. Zdravstvo

Obnova Imunološkog zavoda

Revizija liste lijekova

Poticanje razvoja umjetne inteligencije u hrvatskom zdravstvu

Monetarna politika

Policy mix

Ekonomski eksperti iz koalicije „Dosta pljačke“ predlažu tzv. policy mix u kojem ključnu ulogu igra monetarno – kreditna politika gdje središnja banka osigurava likvidnost gospodarstvu i financira dobrim dijelom državu i javne investicije uz kamatnjak nula ili blizu nule.

Poreznom politikom ćemo rasteretiti dohodak radnika i neoporezivi dio podići na 7500 kuna, a minimalac na 5000 kuna. HNB mora putem helikopterskog novca isplatiti jednokratno i bespovratno svakom punoljetnom građaninu po 4000 kuna čime bi se povećala potrošnja a time održavala proizvodnja. Taj novac bi se mogao koristiti samo za domaće proizvode.

Gospodarstvo

Poduzetnicima se mora ukinuti najveći dio parafiskalnih nameta. Uz pomoć države ćemo aktivirati garancijski fond koji će omogućiti da poduzetnici lakše dolaze do kredita jer je sada većina njih kreditno nesposobna prema bankama.

Sada imamo apsurdnu situaciju da se banke i poduzeća kod HNB-a mogu zadužiti uz U svemu ovome presudnu ulogu će igrati kuna a ne euro, jer se pokazalo da u uvjetima krize gubitak svoje valute vodi u propast. Zbog toga ćemo HNB ustrojiti da bude zaštitnik gospodarstva, poduzetništva i potiče njihov razvoj kao i blagostanje građana umjesto podrške uvozu, trgovačkim lancima i bankama.

Povećat ćemo udio domaćih vlasnika u bankarstvu na preko 50% i transformirati drugi mirovinski stup iz kojega će nestati društva za upravljanje fondovima u vlasništvu stranih banaka koja jedino zarađuju u ovoj priči. Trgovačku ekonomiju zamijenit ćemo proizvodnom i stvaralačkom a našom akumulacijom ćemo upravljati mi na način da reindustrijaliziramo ekonomiju i zadržimo mlade ljude u Hrvatskoj, te time preokrenemo demografske trendove.

Novi ovršni zakon

Novim ovršnim zakonom iz ovršnog procesa izbacuju se posrednici: odvjetnici, javni bilježnici i FINA-a, značajno se smanjuju troškovi ovrha, štiti se jedina nekretnina koji služi kao jedino mjesto za život, zabranjuje se ovrha nad nekretninama za dugove manje od 60.000,00 kn, uvodi se sustav elektroničkog ovršnog postupka, od ovrhe se izuzimaju božićnice, uskrsnice, alimentacije, regresi, jubilarne nagrade, dječji doplatak i poticaji poljoprivrednicima.

Agencija za naplatu potraživanja

Nebrojeno je primjera gdje agencije za naplatu potraživanja potražuju od građana višestruko veće iznose nego što je glavnica duga. Prijedlogom zakona o zaštiti dužnika u posebnim slučajevima prijenosa tražbina de facto se onemogućava reketarski rad agencija, dokida se nazivanje dužnika izvan radnog vremena, nazivanje članova obitelji te uopće prodaja potraživanja bez suglasnosti dužnika kome se nudi i pravo otkupa duga pod istim uvjetima (povoljnima) kojima se nudi agencijama.

Pravosuđe i antikorupcija
Racionalizacija, digitalizacija  i reorganizacija mreže sudova s inicijativom za ukidanje Ustavnog suda

Skraćivanje vremena trajanja postupaka s uvođenjem fiksnih rokova za donošenje oduka u svim predmetima i drugačijim reguliranjem odvjetničkih troškova

Zaštita dužnika od nereguliranog djelovanja agencija za otkup potraživanja

Uvođenje obveznog ispitivanje porijekla imovine i oduzimanja  nezakonito stečene imovine

Javni natječaji za zapošljavanje

Unaprjeđenje zakonske zaštite zviždača

 –Smanjenje broja sudaca i broja sudova, kroz pojednostavljenje mreže sudova (racionalizacija).

 • Ukidanje svih sudova posebne nadležnosti, osim Visokog upravnog suda RH, koji bi postao Upravni sud.
 • Prebacivanje svih trgovačko-pravnih predmeta u nadležnost općinskih sudova.
 • Smanjenje broja općinskih sudova na razini cijele države na maksimalno 21 općinski sud (broj županija).
 • Smanjenje broja županijskih sudova na četiri, s pozicijama u 4 najveća grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).
 • Ukidanje Ustavnog suda RH, gdje bi Vrhovni sud preuzeo nadležnosti i zadaće najviši sud u državi
 • Uvođenje potpune digitalizacije u svim stupnjevima suđenja, nadogradnjom postojećeg sustava e-predmeta i dostave u okviru sustava e-građani.
 • Uvođenje obveza podnošenja podneska i sudskih obavijesti elektroničkim putem.
 • Uvođenje sustava automatske dodjele predmeta u okviru digitalizacije kroz centraliziran i neovisan sustav.
 • Skraćivanje vremena trajanja postupaka s uvođenjem fiksnih rokova za donošenje oduka u svim predmetima i drugačijim reguliranjem odvjetničkih troškova.
 • Ograničenje na 6 mjeseci u svakom stupnju, koje se u iznimno kompleksnim predmetima i uz posebnu suglasnost višeg suda (osim kad se postupak vodi pred Vrhovnim sudom RH), može produljit dva puta.
 • Promjena načina obračuna odvjetničkih troškova (tarifa) kroz naplatu troškova postupka nakon završetka postupka, s mogućnošću naplate predujma u manjem omjeru na početku zastupanja.
 • Promjena ovršnog sustava s potpunom zaštitom jedine nekretnine (pravo na dom), ukidanjem ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i izbacivanje javnih bilježnika iz ovršnog postupka
 • Zabrana ovrhe na nekretninama za dugove manje od 60.000,00 kn
 • Ograničavanje sudjelovanja javnih bilježnika
 • Promjena načina obračuna troškova postupka i zateznih kamata na način da su ograničeni u odnosu na visinu duga
 • Uvođenje elektronskog ovršnog postupka.
 • Proširenje vrsta primanja koja su izuzeta od ovrhe.
 • Zaštita dužnika od nereguliranog djelovanja agencija za otkup potraživanja
 • Zakonske zaštite fizičkih osoba u svojstvu potrošača u obveznim odnosima, kroz pravo prvenstva dužnika u otplati duga, za iznos jednak iznosu koji nudi novi vjerovnik (trgovačko društvo za naplatu potraživanja).
 • Uvođenje obveze pisanog pristanka dužnika za prijenos tražbine
 • Sprečavanje nehumanog uznemiravanja dužnika od strane agencija za otkup potraživanja kroz uvođenje Zakona o poštenim praksama naplate dugova.

Poljoprivreda

Izrada Strategije razvoja poljoprivrede Republike Hrvatske, gdje će objedinjena struka, poljoprivredni proizvođači, prehrambena industrija kreirati dugoročni plan razvoja poljoprivrede. Proglašenje poljoprivrede strateškim nacionalnim gospodarskim sektorom s ciljem postizanja: prehrambene sigurnost i očuvanje prostora.

Stvaranje sigurnosti i neovisnost u prehrani sa samodostatnom proizvodnjom kroz razvoj domaće proizvodnje hrane i smanjenje uvoza hrane. Cilj prehranjivati svih 4 miliona stanovnika, da ne ovisimo o uvozu hrane upitne kvalitete. Postepeno povećanje proizvodnje hrane s ciljem plasmana hrane na tržište Evrope.

Razvoj malih i srednjih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava kao osnovnih proizvođačkih  jedinica. Upotreba modernih tehnologija uzgoja, podizanja razine znanja proizvođača. Razvoj infrastrukture ruralnih krajeva.

Poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača te povezivanje u jake proizvođačke centre.

Organizacija novih lanaca prodaje s ciljem povezivanja prerade i konačnih potrošača.

Pokretanje planskog uzgoja, direktno povezanog s otkupom uroda. Osiguranje stabilnosti tržišta s zaštitnim realnim otkupnim cijenama poljoprivrednih proizvoda (sirovina). Razvoj hrvatskih proizvodno-prerađivačkih lanaca, temeljenih na proizvodnji kvalitetnih proizvoda od domaće sirovine.

Plasman hrvatskih proizvoda kroz turizam, s definiranjem prepoznatljivosti zdravih i hranjivih poljoprivrednih proizvoda.

Uvođenje novog sustava poticaja vezanog za regionalizaciju i uvjete uzgoja. Kreiranje 5 poljoprivrednih regija u Hrvatskoj. Proizvodnja i poticanje kultura, koje postižu najbolje urode prema optimalnim uvjetima u regijama uzgoja.

Povećanje obradivih površina, te sprječavanje njihovog zapuštanja. Organizirano davanje u zakup poljoprivrednih površina u vlasništvu države, poticano okrupnjivanje poljoprivrednih zemljišta u privatnom vlasništvu.

Plasman hrane kroz državne institucije (vojska, bolnice, vrtići, škole, policija i sl.) kroz uvođenje obveze prvokupa svih domaćih poljoprivrednih i stočarskih proizvoda.

Obnova stočarstva kroz dosezanja brojke od 500.000 komada goveda (mliječni i mesni tip). Obnova selekcije pasmina kroz vlastitu selekciju tipa goveda, koji su prilagođeni našim uvjetima proizvodnje (klima, prehrana, regija, tip proizvodnje).

Ispravno upravljanje šumama kroz postizanje uravnoteženog  gospodarenja šumom.  Analiza distribucije drvnih zaliha po vrstama.

Razvoj ekološke poljoprivrede i zabrana GMO uzgoja.

Definiranje poljoprivrednog proizvoda kao hrane visoke zdravstvene vrijednosti i kvalitete, s poznatim porijeklom uzgoja. Izrada novog Pravilnika o hrani s jasnim rokovima smrzavanja, izvora sirovine, proizvođača itd.

Reorganizacija ministarstva poljoprivrede i agencija, kroz uvođenja metoda rokova, kontrole i kvalitetnog provođenja zadanih poslova. Poboljšanje rada inspektorata u poljoprivredi i veterinarstvu. Reorganizacija rada veterinarske struke.

Nova fiskalno-monetarna poljoprivredna politika s smanjenjem PDV-a poljoprivredne proizvode na 5%. Osnivanje Agrobanke, kao izvora financija za pokretanje.

Zdravstvo
Depolitizacija javnog zdravstva

Liječnici po naravi svog posla, kao ni policajci ili vojnici, ne mogu i ne smiju biti pripadnici ni jedne stranke. Depolitizacijom ćemo očistiti zdravstvo od politike, klanova, političkog nepotizma, klijentelizma i ostalih zala politikanstva u zdravstvu, te omogućiti nesmetan rad stručnim i sposobnima. Uostalom, i sami vidimo kako nas iz teškoća mogu izvući samo stručnjaci, a ne političari. Iskoristimo tu spoznaju i za poboljšanje našeg zdravstva.

Izgradnja državne, neprofitne tvornice generičkih lijekova i medicinske opreme

I ova je „kriza“ pokazala nužnost samostalne proizvodnje lijekova i medicinske opreme. Uz to, neprofitna tvornica lijekova suzbiti će korupciju koja cvjeta u srazu farmaceutske industrije, liječnika i ljekarnika te osigurati visokokvalitetne, provjerene i sigurne lijekove za hrvatske građane.

Obnova i/ili izgradnja bolnica

Da je potres kojim slučajem bio malo jači, Hrvatska bi ostala bez vodećih bolničkih ustanova. Reforma bolničkog sustava kojim će se broj bolnica svesti na pravu mjeru te izgradnja novih zgrada važan je dio reforme zdravstva.

Upravljanje javnim zdravstvom kao u EU

Depolitizacije će omogućiti stručno, a ne političko upravljanje. Mandati svih tijela upravljanja trebaju trajati dvije godine bez mogućnosti ponovnog izbora. Rad i poslovanje svih zdravstvenih ustanova mora biti javan i transparentan da bi javno zdravstvo iz ruku političara, klanova i korupcije prešlo u ruke javnosti i odgovornih pojedinaca.

 Razdvajanje javnog i privatnog

Radi se o dva sustava koji rade po različitim načelima te se moraju razdvojiti. Privatno zdravstvo ima niz koristi: povećava dostupnost, smanjuje liste čekanja i omogućava veći izbor u liječenju, no tu korist pokazuje samo ako je potpuno odvojeno od javnog. U suprotnom, kada se umreži u javno zdravstvo, tada se pokušava nametnuti kao monopolist, onda blokira, ometa, poskupljuje usluge, proizvodi liste čekanja, postaje izvor korupcije i tako unazađuje javno zdravstvo.

 Obnova domova zdravlja i jačanje solidarnog javnog zdravstva

Nošenje s bolestima, posebno u krizama, moguće je ako svi dijelovi zdravstva rade skladno s istim načelima: neprofitnim poslovanjem i zdravlju kao krajnjem cilju. U tom smislu važno je ojačati solidarno javno zdravstvo, obnoviti domove zdravlja i vratiti privatizirane djelatnosti u okrilje solidarnog javnozdravstvenog sustava.

 Revizija liste lijekova

Iako će izgradnja tvornice lijekova uvelike suzbiti korupciju i uvesti red i stručnost u liječenju, revizija Liste lijekova nužna je za dobro i sigurno liječenje. Reviziju trebaju provesti nezavisni stručnjaci kakvih u Hrvatskoj ima, čime bi smanjilo nepotrebno, time i štetno liječenje,  te ostvarile značajne uštede.

Apsolutna transparentnost rada cjelokupnogzdravstva

Budući da hrvatski građani solidarno financiraju javno zdravstvo, logično je da građani trebaju znati gdje završava njihov novac. U tom je smislu cjelokupno poslovanje u zdravstvu, svaki ugovor, svaka odluka svih javnih zdravstvenih ustanova i onih koje imaju ugovor s HZZO-om, ili bilo kojom javnozdravstvenom ustanovom, bude dostupna na internetu! Time bi se spriječila korupcija, povećalo povjerenje građana u zdravstveni sustav te smanjili nepotrebni troškovi.

 Državno poticanje razvoja umjetne inteligencije u hrvatskom zdravstvu

Obzirom da je umjetna inteligencija u zdravstvu neizbježna, budimo među prvima. Naši su stručnjaci, npr. na primjeru Andrije, pokazali su da mogu biti i stručni i kreativni. Poticanje takvog razvoja zdravstva, ne samo kroz financiranje nego i olakšavanja poslovanja, donijeti će dobit i za pacijente i liječnike.