Vijećnik Tomislav Novak i Čuvari četiri rijeke

"Pijemo li i kupamo li se u onečišćenoj vodi?"

VIŠE IZ RUBRIKE

Otvoreno pismo gradonačelniku

Kakav je monitoring zagađenja naših rijeka? Što Karlovčani piju i u čemu se kupaju? Koji je uzrok zagađenja Korane 09. kolovoza ove godine?, pitaju Tomislav Novak i "Čuvari četiri rijeke".

Gradski vijećnik Tomislav Novak i "Čuvari četiri rijeke" uputili su otvoreno pismo gradonačelniku koje prenosimo u cijelosti.

Poštovani Gradonačelniče,

Javljamo Vam se nakon više od dva tjedna otkako smo svjedočili zagađenju rijeke Korane  na Foginovom kupalištu na dan 09. kolovoza 2023.

Zabrana kupanja završila je 13. kolovoza, bez ikakvih, a kamoli detaljnijih objašnjenja ili rezultata analize iako je grad Karlovac na svojim stranicama na dan zagađenja građanima Karlovca obećao iste u roku od četiri dana.

Kao što ste, vjerujem, upoznati, gotovo sva vodocrpilišta grada Karlovca crpe vodu iz  podzemnih voda, a koje napaja rijeka Korana, pa se nadamo da shvaćate našu zabrinutost i  pitanja.

Kakav je monitoring zagađenja naših rijeka? Što Karlovčani piju i u čemu se kupaju? Koji je  uzrok zagađenja Korane 09. kolovoza ove godine?

Upite o kakvoći vode i rezultatima analize poslali smo 13. kolovoza na 5 adresa Karlovačke županije i to : Civilnoj zaštiti, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš, odsjeku za planske  poslove i zaštitu okoliša, upravi i ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Grada Karlovca. Odgovor smo dobili samo od Službe za zdravstvenu ekologiju Karlovačke županije s zaključkom:

„ Zavod za javno zdravstvo, služba za zdravstvenu ekologiju nije ovlaštena utvrđivati uzrok  zagađenja rijeke Korane, več ovlašteni laboratorij za ispitivanje voda. Crpilišta pitke vode na  području Karlovca ali i ostalih gradova i općina na području županije, u nadležnosti su  pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodooskrbe. Samim tim, te pravne osobe  vlasnici su podataka o ispitivanju crpilišta pitke vode”.

Takvo izbjegavanje i prebacivanje odgovornosti smatramo krajnje nekorektno i usuditi ćemo  se reći protuzakonito. Podsjetit ćemo Vas, institucije grada i Županije služe kao servis  građana i njihovih sustava, a ne obrnuto. Ovim putem upozoravamo vas na zakon o vodama  koji ste dužni provoditi.

Zakon o vodama članak 79.

„ Ako je uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastala opasnost zagađenja voda, pravna, odnosno fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva  opasnost nastala, dužna je bez odgađanja o tome izvijestiti najbližu policijsku upravu.

Svaka osoba koja primijeti da je došlo do zagađenja voda ili da postoji opasnost nastanka  zagađenja, dužna je o tome izvijestiti najbližu policijsku upravu. ·

Policijska uprava će o nastalom zagađenju, odnosno opasnosti od zagađenja voda izvijestiti  najbližega županijskoga vodopravnog inspektora, odnosno najbližu organizacijsku jedinicu "Hrvatskih voda".

"Hrvatske vode", ili druga pravna osoba određena planom za zaštitu voda dužna je neposredno po saznanju o zagađenju voda ili nastanku opasnosti od zagađenja poduzeti  mjere za njihovo sprečavanje, odnosno otklanjanje.

Troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička osoba zbog čijeg je djelovanja ili  propusta došlo do zagađenja, odnosno opasnosti od zagađivanja.

Vjerujemo da ćete Vi u najkraćem roku dati točnu informaciju što se dogodilo, kad već službe podređene Vama ne ispunjavaju svoju zakonsku obavezu odgovaranja na upite.

Rado bismo rekli “ srdačno Vas pozdravljamo” ali teško možemo zatomiti ljutnju potaknutu šutnjom administracije i javnih institucija.

Vijećnik Tomislav Novak i Čuvari četiri rijeke